Razumevanje kot element upravljanja in tehnike za samoregeneracijo