Koledar napovedanih seminarjev in webinarjev

Koledar napovedanih seminarjev in webinarjev

Seminarji, delavnice in webinarji o nauku Grigorija Grabovoja

Če vas še posebej zanimajo webinarji si podrobnosti lahko preberete tukaj ...

Jan
1
Fri
2021
Education Programme 2021 @ Webinar
Jan 1 – Dec 31 all-day


Education Programme 2021

 

All webinars will be given at the multilanguage platform.

Programme in English

Program v slovenščini

Programm auf Deutsch

Izobraževanja v letu 2021

Poglobite, razširite, okrepite razumevanje sebe, bližnje in daljne okolice, vsega stvarstva.
Naša Zavest dojema kot resnično to, kar dojema. Naj dojema znanja o harmoničnem življenju, večnem razvoju, pomlajevanju, učinkovitem samozdravljenju, duhovnem razvoju. Naša Duša in Duh sta večna. Dopustimo, da prenašata znanje o večnem življenju naši Zavesti in fizičnemu telesu.
Izkušeni predavatelji vas bodo vodili k bolj ozaveščenemu in zato bolj učinkovitemu vsakodnevnemu delovanju v poslu, družbi, medosebnih odnosih, odnosu do sebe.
Program je raznovrsten in primeren za vse in vsakogar. Vsakdo se razvije, ne glede na predznanje.
Pripravljamo tudi druge oblike izobraževanja, vaje, delavnice, skupne koncentracije, ki jih bosta vodila Viacheslav Konev in Elizabeta Bobnar Najžer.
Posamezne oblike bodo časovno krajše, zato pogostejše, spet druge bodo namenjene poglobljenemu intenzivnemu delu na sebi. Možno je sodelovanje v mednarodnih skupinah.

In ne nazadnje, pripravljamo tudi ugodne možnosti izmenjave energije. Več o tem kmalu!

Z Ljubeznijo za večni razvoj!

Beti Elizabeta in Ekipa Center Grabovoi

51967459487461  48
46818
47864887419864878906481889

Oct
8
Fri
2021
Pomladitev preko genskega sistema @ webinar, slovenščina, prevod iz ruščine
Oct 8 @ 17:00 – Oct 10 @ 17:30

Nauk Grigorija Grabovoja o Bogu.
Pomladitev v večnem življenju.

Pomladitev preko genskega sistema

Webinar v živo

Izjemne nove tehnike za pospešitev pomlajevanja v večnem življenju s pomočjo človeškega genskega sistema.

Predava: Viacheslav Konev

Prevaja: Elizabeta Bobnar Najžer

Kdaj:  8. - 10. 10. 2021
Petek, 17:00-21:30, sobota nedelja od 9:00 do 17:30

Dostop:  vebinar, večjezični, aplikacija ZOOM, dostop preko računalnika, telefona, tablice

Jezik:  slovenščina, prevod iz ruščine.

Prijava do 6. 10. 2021

Urnik

Petek
17.00 - 21:30 seminar z odmorom

Sobota in nedelja
9.00 - 12.30 seminar z odmorom
12.30 - 13.30 odmor
13.30 - 17.30 seminar z odmorom

Vsebina:

Pomladitev je izjemno pomembna naloga, ki je hkrati lahko tudi cilj za vsakega posameznika. Na spletnem seminarju bomo podrobno spoznali pomen in idejo večnega življenja v tehnikah večnega življenja. Naučili se bomo razumeti lastno mladost kot stanje, kjer obstaja genski sistem, ki ima razvojne lastnosti. Če proučimo povezave, lahko logično razumemo, da smo sposobni organizirati lastni genski sistem. To nam na informacijski ravni lahko pomaga pri odpravljanju škodljivih dogodkov v preteklosti ter s tem normirati njihov vpliv  na sedanjost.

Ko proučimo svojo mladost, se zavemo potencialov, ki smo jih imeli v mladosti. To stanje se lahko naučimo prepoznati in z njimi upravljati na način, ki omogoča stanje večne mladosti.

Proučili in usvojili bomo tehnike, ki so učinkovite pri normiranju stresa, s katerim se vsakdo srečuje v vsakodnevnem življenju, ter vzpostaviti stanje sproščenosti. Tako bomo bolj sproščeni, srečni in bolj uspešni na vseh področjih življenja tako v sedanjosti kot v prihodnosti. Z vajo lahko hitro usvojimo koristne tehnike za stabilen harmonični razvoj brez nepotrebnih škodljivih anomalij.

Poseben poudarek bo na konkretnih tehnikah za pospeševanje pomladitve, ki so uporabne tako za pomladitev v večnem življenju kot za hitrejše doseganje rezultata pri upravljanju s katerimkoli dogodkom v vsakdanjem življenju. Med drugim za zaščito pred negativnimi dogodki iz okolja, za delo s kolektivno zavestjo, normiranje fizičnega telesa, krepitev svobodne volje in samozavesti.

To je le del vsebin, ki bodo podane na spletnem seminarju. Teorija se prepleta s praktičnimi vajami, zato vse gradivo lahko usvoji vsakdo.

Vebinar temelji na gradivu avtorjevega seminarja Grigorija Grabovoja "Nauk  Grigorija Grabovoja o Bogu. Pomladitev v večnem življenju«, ki ga je avtor prvič predaval 12. avgusta 2015, in nove informacije na isto temo z naslovom »Nauk Grigorija Grabovoja o Bogu. Metode pomladitve v večnem življenju«, z 13. marca 2020.

Poudarki iz vsebine:

 • Tehnika za samorazvoj duhovnih značilnosti v človeških genskih strukturah.
 • Tehnika organiziranja lastnega genetskega sistema.
 • Tehnika oreha za normiranje dogodkov.
 • Tehnika zavedanja mladosti v svoji polnosti, ki ustreza pravi mladosti, ki jo je Stvarnik dal človeku.
 • Tehnika za pridobivanje sil pomlajevanja in oblikovanje stanja večne mladosti.
 • Tehnika za pomlajevanje v primeru recidivov ali poslabšanja po doseženem uspehu.
 • Tehnika "žarka" za normirani potek dogodkov ter metoda uporabe dveh impulzov za ustvarjanje snovi.
 • Metoda povezovalnega žarka med območji delovanja za pomlajevanje.
 • Sodelovanje fizičnega telesa pri pomlajevanju.
 • Zaščita pred morebitnimi zunanjimi poškodbami.

Podani bodo odgovori na vprašanja s področja obravnavane teme.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike.
Za študente Izobraževalnega centra velja kot opravljena obveznost iz programa, po tem, ko opravijo izpit.

Informacije in prijave:

Elizabeta Bobnar Najžer info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Izmenjava energije: 275 €; cena za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence -posebna akcijska cena: 240 €.

Vsak udeleženec prejme brezplačno povezavo na video posnetka vebinarja.
Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Dostop do posnetka vebinarja je možno sicer kupiti kadarkoli.

Način plačila: Osebno, preko PayPal ali  preko TRR. Možnost na obroke po predhodnem dogovoru.

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba

Regstracija

S prijavnim obrazcem je možna tudi predhodna registracija pred plačilom, vendar bodo imeli dostop do webinarja samo uporabniki s poravnanimi obveznostmi.

Plačilo preko  PayPal
Plačilo lahko izvršite na PayPal email naslov center.grabovoi@gmail.com

Plačilo na TRR.
Podatki za plačilo:
Prejemnik:  EHO PR, Elizabeta Bobnar Najžer, s.p., SI47746971,
Naslov : Drenikova ulica 18, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Banka: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, Miklošičeva ulica 5, 1000 Ljubljana
TRR / IBAN:     SI56 6100 0000 9050 641
SWIFT/BIC:      HDELSI22
Referenca: 00 20211008
Znesek:

Če še niste registrirani se po izvršenem plačilu registrirajte preko spletnega obrazca!

Tehnike Grigorija Grabovoja so dokazano učinkovite. Seminar poteka v obliki seminarja – delavnice, kjer so teoretične podlage dopolnjene s ciljno naravnanimi praktičnimi vajami. Vedno bodo podani tudi odgovori na vprašanja udeležencev.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike, saj Nauk Grigorija Grabovoja sam v sebi vsebuje sistem, ki vsakemu omogoča, da razvija svojo zavest in predvsem takoj uporabi vse pridobljene tehnike na kateremkoli seminarju ali delavnici v vsakdanjem življenju.

Predavatelj Vjačeslav Konev podaja znanje na enak način, kot avtor Nauka, Grigorij Grabovoj, konceptualno, posledično, kjer eno znanje opredeljuje naslednje znanje in razumevanje. Logično povezani drug z drugim razvijajo razumevanje splošne slike, kar je neobhodno potrebno za uspešno in hitro doseganje rezultatov upravljanja.

 

OBVESTILO
Obveščamo vse obiskovalce strani in uporabnike storitev, da so vsi seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja o Nauku Grigorija Grabovoja, izobraževalnega značaja ter pravno temeljijo na 26. členu "Splošne deklaracije o človekovih pravicah", potrjene z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov, z dne 10. decembra 1948, po kateri ima vsakdo pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti.
Obveščamo tudi, da seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja niso medicinska dejavnost in so namenjeni doseganju norme na podlagi lastnega razvoja ter nikakor ne omejujejo pravice do tega, da se vsakdo obrne na licencirane zdravnike, bolnišnice in druge javne zdravstvene ustanove.

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu:
51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju:
46818
47864887419864878906481889

 

Rajeunissement par le système génétique @ Webinaire, russe et français
Oct 8 @ 17:00 – Oct 10 @ 17:30

Enseignement de Grigori Grabovoi sur Dieu

Rajeunissement dans la vie éternelle

Rajeunissement par le système génétique

Webinaire en direct

Nouvelles techniques remarquables pour accélérer le rajeunissement de la vie éternelle à l'aide du système génétique humain.

Vous pouvez d’y participer en direct ou visionner l’enregistrement.
Ce cours convient aussi bien aux débutants qu’aux personnes expérimentées

Formateur : Viatcheslav Konev

Traduction en français : Violetta Hadji-Minaglou

Organisatrice : Elizabeta Bobnar Najzer

La date: 08. - 10. 10. 2021

Vendredi, 17 h 00 – 21 h 30, Samedi et dimanche, 9 h 00 – 17 h 30

Accès au webinaire multilingue : par l’application ZOOM sur ordinateur, téléphone portable, tablette.

Langues : traduction consécutive du russe en français, allemand, slovène, serbe, italien, anglais, espagnol, hongrois

Inscription jusqu’au 6. 10. 2021

Les horaires

Vendredi
17 h 00 - 21 h 30  le cours avec une pause

Samedi et dimanche
9 h 00 – 12 h 30 le cours avec une pause
12 h 30 – 13 h 30 une pause de déjeuner
13 h 30 – 17 h 30 le cours avec pause

 

« Rajeunissement par le système génétique»:

Ce webinaire est basé sur l’information donnée par Grigori Grabovoi le 12 août 2015 dans son séminaire intitulé « Enseignement de Grigori Grabovoi sur Dieu : méthodes de rajeunissement dans la vie éternelle » et sur les ajouts apportés le 13 mars 2020.

En comprenant l’idée et le but de la vie éternelle, ainsi que l’importance des tâches qui nous y attendent, nous parviendrons à voir notre jeunesse comme un système génétique capable d’évoluer. De plus, ce système répond aux objectifs que nous nous fixons.

L’examen de cette question nous amène à comprendre qu’il est possible d’organiser notre système génétique afin d’optimiser notre potentiel actuel et d’assurer son développement permanent à l’avenir. Pour accomplir cette grande action, nous avons à notre disposition des technologies relativement simples. D’ailleurs, celles-ci visent à surmonter des situations défavorables qui pèsent aujourd’hui même sur nous.

L’application des techniques apprises nous permet d’obtenir des résultats probants, et nous découvrons en nous la jeunesse dans toute sa splendeur et toute sa puissance.

Chacun qui utilise et développe ces pratiques se rendra compte qu’il peut également contrôler sa jeunesse. Tout en ce faisant, il convient d’aspirer à la jeunesse éternelle. À l’origine, le Créateur inscrit ce cycle en l’être humain.

Une fois intégrées, les méthodes de rajeunissement dans la vie éternelle procureront un confort infini à ceux qui les pratiquent. Ils pourront y recourir en toute situation difficile, par exemple lorsqu’un problème revient ou que le résultat obtenu s’avère insuffisant. Quand le cours des choses deviendra stable, sans déviations inutiles, les technologies de rajeunissement dans la vie éternelle permettront d’atteindre plus rapidement les résultats escomptés.

Pour accélérer le processus de rajeunissement, nous étudierons deux méthodes proposées par Grigori Grabovoi en 2020. Elles sont composées de nombreux éléments technologiques et peuvent être utilisées séparément ou en combinaison l’une avec l’autre. Cependant, il est indispensable de comprendre l’essentiel de chaque méthode.

Nous pouvons appliquer ces méthodes à la fois pour rétablir l’état de notre corps, le protéger des effets de l’environnement extérieur et pour travailler sur la conscience collective, l’une des contraintes majeures qui empêchent d’obtenir les résultats de rajeunissement. De surcroît, grâce à ces méthodes et à notre effort de volonté, nous pouvons retrouver les caractéristiques propres à la jeunesse.

Points essentiels :

 • Technologie qui permet aux structures du gène humain d’évoluer et d’acquérir des propriétés spirituelles.
 • Technologie d’organisation du système génétique de l’être humain.
 • Utilisation de la technologie « casse-noix » pour rendre nos événements conformes à la norme.
 • Technologie pour prendre conscience que la vraie jeunesse donnée par Dieu réside en nous.
 • Technologie de récupération de forces pour rajeunir. Technologie « pommes de jouvence ».
 • Constituer la jeunesse éternelle.
 • Technologie qui permet d’amplifier la liberté et de renforcer le sentiment de liberté.
 • Technologie de rajeunissement utilisée en cas de récidives ou aggravation de l’état de santé.
 • Technologie du « rayon de lumière » pour obtenir les bons événements.
 • Méthode de deux impulsions pour créer de la matière.
 • Accéder à la norme matricielle de la conscience, du corps physique et des événements.
 • La nécessité d’avoir créé l’âme éternelle.
 • Méthode du rayon qui relie les domaines d’action en vue de rajeunir.
 • La participation du corps physique au rajeunissement.
 • Protection contre d’éventuels dommages environnementaux, y compris les virus.
 • Renforcer les effets du travail grâce à l’utilisation de son propre appareil PRK-1U et de celui qui est spécifique pour le rajeunissement.

Nous répondrons à vos questions qui sont en rapport avec le sujet traité.

Information et inscription :

Elizabeta Bobnar Najzer info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Prix : 275 euros pour le séminaire et/ou le replay.

Il sera fourni à chaque participant un lien gratuit lui donnant accès aux vidéos du webinaire:
https://edu.center-grabovoi.si/membershipsportal
Chaque participant recevra un certificat de participation sous forme électronique
Vous pouvez d’y participer en direct ou visionner l’enregistrement.

L'enregistrement du webinaire peut être acheté à tout moment.

Enregistrement

La préinscription est possible via le formulaire de demande, mais seuls les utilisateurs qui ont payé pour le webinaire auront accès au webinaire.

Paiement via PayPal

Si vous payez avec PayPal, vous pouvez vous inscrire immédiatement après avoir payé.

Virement:
Compte bancaire:
Nom: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najzer, s.p., DS SI47746971,
Adresse: DRENIKOVA ULICA 18, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Banque: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, Miklosiceva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
TRR / IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
SWIFT / BIC: HDELSI22
Référence: 00 20211008
Montant à payer: 275 € pour le séminaire

Veuillez nous contacter avant le paiement si vous êtes un entrepreneur. Annulation de l'assujettissement à l'impôt (la TVA n'est pas facturée conformément à l'article 44 de la directive 2006/112 / CE).

Viatcheslav Konev
formateur au Centre d’éducation de Grigori Grabovoï

Viatcheslav Konev est mondialement reconnu pour sa maîtrise de l’Enseignement de Grigori Grabovoï, qu’il diffuse depuis 2002. Il est titulaire de deux diplômes universitaires (en médecine et en droit) et d’un diplôme avec mention « excellent » (N° 2) délivré le 17 mars 2018 par le Centre d’éducation. Grigori Grabovoï forme personnellement Viatcheslav Konev et le recommande comme intervenant aux séminaires organisés en Europe et en Amérique.
Viatcheslav Konev possède une solide expérience dans la transmission des connaissances sur la vie éternelle et, selon Grabovoï, il les présente de manière fidèle, structurée et vive. Cela permet à ses auditeurs de comprendre en détail ce magnifique enseignement et de mettre en œuvre la vie éternelle

.

Série de numéros pour diffuser l'enseignement de Grigori Grabovoi dans le monde :
51967459487461 48

Série de chiffres pour normaliser les événements de la vie quotidienne:

46818
47864887419864878906481889

Verjüngung dank dem genetischen System @ webinar, Russisch und Deutsch
Oct 8 @ 17:00 – Oct 10 @ 17:30

Die Lehre G. Grabovoi über Gott
Verjüngung im ewigen Leben

Verjüngung dank dem genetischen System

Webinar live

- Das Thema wird präsentiert von W. Konev zum ersten Mal auf Deutsch. Alle neuen Techniken.

- Der Workshop ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Praktiker geeignet.

Dozent : Wjatscheslaw Konev

Übersetzer : Denis Makarewitsch

Veranstalter : Elizabeth Bobnar Najzer

Datum :  8. - 10. 10. 20211
Freitag, 17:00 - 21:30 Uhr, Samstag, Sonntag,  9:00 - 17:30 Uhr

Zugang: Zugang zum Webinar mehrsprachig möglich, über ZOOM-App, Zugang über Computer, Telefon, Tablets möglich.

Sprache: Russisch mit konsekutiven Übersetzungen in Deutsch, Französisch, Slowenisch, Serbisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Ungarisch.

Anmeldung bis 6. 10. 2021

Zeitplan

Freitag

17:00 – 21:30 Webinar  mit Pause(n)

Samstag und Sonntag

9.00 - 12.30 Webinar + Pause(n)
12.30 - 13.30 Mittagspause
13.30 - 17.30 Webinar + Pause(n)

Inhalt:

Das vorliegende Seminar "Grigori Grabovoi Lehre über Gott. Verjüngung im ewigen Leben. Technologien der Beschleunigung der Verjüngung im ewigen Leben durch das menschliche genetische System" basiert auf dem Seminar des Autors "Die Lehre von Grigori Grabovoi über Gott. Verjüngung im ewigen Leben", gelesen am 12. August 2015 und auf den neuen zusätzlichen Informationen von Grigori Grabovoi zum Thema des Seminars: "Die Lehre von Grigori Grabovoi über Gott. Methoden der Verjüngung im ewigen Leben" vom 13. März 2020.

Ausgehend vom Verständnis der Bedeutung der Lebensaufgaben, der Verfügbarkeit der Idee und des Ziels des ewigen Lebens in den Technologien der Verjüngung im ewigen Leben kann man zum Verständnis der eigenen Jugend als jenes genetischen Systems gelangen, das Eigenschaften der Entwicklung besitzt. Und gleichzeitig kann dieses genetische System auch auf die nachfolgenden, vom Menschen gesetzten Ziele reagieren.

Durch die Untersuchung dieses Punktes lässt sich ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir die Organisation unseres eigenen genetischen Systems realisieren können. Und schon durch diese Organisation optimiert der Mensch seine Möglichkeiten in der Gegenwart und sichert sich eine nachhaltige Entwicklung in der Zukunft. Diese wirklich tiefgründige Aktion kann der Mensch mit relativ einfachen Technologien umsetzen. Und gleichzeitig zielen dieselben Technologien auf die Beseitigung ungünstiger Ereignisse ab, die bereits in der heutigen Zeit auf den Menschen Druck ausüben können.

Eine außerordentlich wirkungsvolle Ebene kann auch die Folge von erlernten Praktiken sein, die zu einem Bewusstsein dessen führen, was die Jugend in der Fülle ihrer eigenen Realität und ihres Potenzials ist. Allein diese Erkenntnis setzt das Potenzial der Verjüngung im Individuum frei.

Durch eine Reihe von gelernten Praktiken, die man wiederholen und fortentwickeln kann, kann man zu dem Ergebnis kommen, dass man den Zustand der Jugendlichkeit auch steuern kann. Der Zustand der ewigen Jugend, der ursprünglich als ein dem Menschen vom Schöpfer gegebener Zyklus existiert, kann und sollte gesteuert werden.

Die umgesetzten Verjüngungspraktiken des ewigen Lebens bieten dem Lernenden ein unendliches Potenzial an Komfort, weil sie bei einem der schwierigsten Probleme, mit denen der Steuernde konfrontiert ist, eingesetzt werden können. Es ist die Fähigkeit, eine Situation zu meistern, in der das Problem wieder auftaucht oder ein bereits erreichtes Ergebnis verzerrt wird. Und in den Fällen, in denen die Entwicklung nachhaltig und ohne unnötige Verzerrungen verläuft, können Techniken zur Verjüngung im ewigen Leben das Erreichen des gewünschten nächsten Ergebnisses beschleunigen.

Gerade für die Beschleunigung der Verjüngung werden wir zwei Methoden in Betracht ziehen, die Grigori Grabovoi im Jahr 2020 vorstellte, von denen jede, wie es sich für eine Methode gehört, viele technologische Punkte enthält. Sie können in ihrer Gesamtheit oder isoliert angewandt werden, wobei jedoch das Wesen jeder Methode in ihrer Gesamtheit zu beachten ist.

Diese Techniken können gleichzeitig zur Regulierung des Körpers selbst, zum Schutz vor äußeren Einflüssen und zur Arbeit mit dem kollektiven Bewusstsein eingesetzt werden, das wiederum einer der Hauptfaktoren für das Erreichen des gewünschten Ergebnisses der Verjüngung ist. Außerdem ermöglichen diese Methoden nicht nur eine Verjüngung, sondern auch das Erreichen der für eine bestimmte Person erforderlichen Altersmerkmale durch eigene Willenskraft.

Am Ende des Seminars werden wir die aufkommenden Fragen beantworten, ebenso wie während des Seminars.

 

Sie werden im Laufe des Webinars erlernen:

 • Technologie der Selbstentfaltung geistiger Eigenschaften in menschlichen Erbstrukturen.
 • Technologie der Organisation des eigenen Erbsystems einer Person
 • Die Technologie von "Knacken einer Walnuss" bei der Gestaltung von Lebensereignissen.
 • Technologie der Erkenntnis der Jugend in ihrer Fülle, die der wahren Jugend entspricht, die der Schöpfer dem Menschen geschenkt hat.
 •  Technik der Anziehung der Verjüngungskräfte. Technologie  "Äpfel der Jugend".
 • Gestaltung des Zustands der ewigen Jugend.
 • Technologie der zunehmenden Freiheit und des Gefühls der Freiheit.
 • Technik der Verjüngung im Falle eines Rückfalls oder einer Verschlechterung nach erzieltem Erfolg.
 • Technologie " Strahl ", um das normale Ereignis zu erreichen, das der Betreffende benötigt.
 • Die Methode der Verwendung von 2 Impulsen der Materieerzeugung.
 • Methode zum Erreichen der Matrixnorm der Organisation des Bewusstseins, des physischen Körpers und der Lebensereignisse.
 • Die Tatsache, dass die Seele ursprünglich ewig erschaffen wurde.
 •  Die Methode des verbindenden Strahls zwischen den Wirkungsbereichen der Verjüngung.
 •  Einbeziehung des physischen Körpers in die Verjüngung.
 •  Schutz vor möglichen externen Schäden, einschließlich Schutz vor Viren.
 • Methode der Verstärkung durch Arbeit mit individuellen PRK-1U und PRK-1U, die auf das Verjüngungsprofil abgestimmt sind.

Die Veranstaltung hat die Form eines Workshops, in dem der theoretische Hintergrund durch gezielte praktische Übungen ergänzt wird.

Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebestätigung in elektronischer Form.
Jeder Teilnehmer erhält einen kostenlosen Link zum Webinarvideo durch Anklicken des Links:
https://edu.center-grabovoi.si/membershipsportal

Eine Webinar-Aufzeichnung kann jederzeit erworben werden.

Information und Anmeldung :

Elizabeta Bobnar Najzer info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Eine Webinar-Aufzeichnung kann jederzeit erworben werden.

Preis: 275 €; pro Seminar und/oder Seminaraufnahme.

Anmeldung

Eine Vorregistrierung ist auch mit dem Antragsformular möglich, aber nur Benutzer mit festgelegten Verpflichtungen haben Zugriff auf das Webinar.

Zahlung per PayPal
Wenn Sie mit PayPal bezahlen, werden Sie automatisch registriert.

Zahlung per Bankkonto

Name: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najzer, s.p., DS SI47746971,
Adresse: DRENIKOVA ULICA 18, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Bank: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, Miklosiceva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
TRR / IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
SWIFT / BIC: HDELSI22
Referenz: 00 20211008
Zu zahlender Betrag:

Bitte kontaktieren Sie uns vor der Zahlung, wenn Sie Unternehmer sind. Um für die Stornierung der Mehrwertsteuer in Frage zu kommen, muss sich Ihre Steuernummer im europäischen VIES-System befinden. (Die Mehrwertsteuer wird nicht gemäß Artikel 44 der Richtlinie 2006/112 / EG erhoben.)

Der Lehrer Wjatscheslaw Konev vermittelt das Wissen auf die gleiche Weise wie der Autor der Lehre Grigori Grabovoi, also konzeptionell, d.h. wenn ein Wissen das nächste Wissen und Verständnis bestimmt. Die Kenntnisse sind logisch miteinander verbunden und entwickeln ein Verständnis für das Gesamtbild, das für eine erfolgreiche und schnelle Erzielung von Steuerungsergebnissen erforderlich ist.

Zahlenreihe zur Verbreitung der Lehre Grigori Grabovoi in der ganzen Welt:
51967459487461 48

Zahlenreihen zur Normalisierung der Ereignisse des täglichen Lebens

46818
47864887419864878906481889

Nov
26
Fri
2021
Techniken des Weltraumes @ webinar, Russisch und Deutsch
Nov 26 @ 17:00 – Nov 28 @ 17:30

Die Lehre G. Grabovoi über Weltall

Techniken des Weltraumes

Webinar live

Das Weltall ist eine der Formen einer bestimmten Ordnung, die ein kreative systematische Steuerung ermöglicht.

Inhalt:

Der Kosmos fungiert als eine Art besonderer Raum, der als Ganzes mit jedem Element der gesamten Realität interagiert. Wir werden uns damit beschäftigen, wie der Kosmos an unseren täglichen Lebensereignissen teilnimmt, auch wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Handelns nicht an den Kosmos als solchen denken. Und wie sich dies in dem Moment ändert, in dem wir beginnen, den Kosmos wahrzunehmen, indem wir auch die Gegenwart des Schöpfers in diesem Kosmos wahrnehmen.

Wenn wir außerdem den Einfluss des Kosmos auf den Menschen, auf seine Situationen und auf seine Handlungen betrachten, können wir erkennen, dass die Art unserer Handlungen eine umgekehrte Wirkung auf die Kombination aus der Wirkung der Planeten und des Kosmos selbst hat. Dies legt nahe, dass wir das verfügbare schöpferische Handeln des Kosmos noch optimaler gestalten und nutzen können, indem wir sein Handeln auch in Bezug auf die alltäglichsten und gleichsam individuellen Handlungen einer bestimmten Person einbeziehen.

Eine Reihe spezifischer Techniken, die während des Webinars untersucht und praktisch erprobt werden, sind im Plan zu diesem Webinar aufgeführt. Alle betrachteten Techniken beziehen sich direkt auf das Seminar des Autors "Die Lehre von Grigoriy Grabovoi über dem Weltall ", das am 6. November 2003 vom Autor gelesen und nun zum ersten Mal von Vyacheslav Konev gehalten wird.

Webinar Überblick :

 • Beteiligung des Kosmos an den inneren Angelegenheiten des Menschen.
 • Technologie des menschlichen Einflusses auf die Kombination der Wirkung von Planeten.
 •  Technologien der Interaktion mit dem Vakuum im Kosmos zur Schaffung von Materie im Kosmos und im physischen Körper des Menschen selbst.
 • Technologien der Interaktion mit Lebendiger Ewigkeit.
 • Technologie zur Deaktivierung aggressiver Erscheinungen in der äußeren Welt und in der inneren Welt des Menschen.
 • Eine Technologie der Gotteswahrnehmung.
 • Technologie der Arbeit mit den Informationen im Internet.
 • Technologie der inneren Organisation der Arbeit des Geistes der Person

Fragen zum Thema werden beantwortet.
Das Seminar hat die Form eines Workshops, in dem der theoretische Hintergrund durch gezielte praktische Übungen ergänzt wird.

Dozent : Wjatscheslaw Konev

Übersetzer : Denis Makarewitsch

Veranstalter : Elizabeth Bobnar Najzer

Datum : 26. - 28. 11. 2021

Freitag, 17:00 - 21:30 Uhr, Samstag, Sonntag,  9:00 - 17:30 Uhr

Zugang: Zugang zum Webinar mehrsprachig möglich, über ZOOM-App, Zugang über Computer, Telefon, Tablets möglich.

Sprache: Russisch mit konsekutiven Übersetzungen in Deutsch, Französisch, Slowenisch, Serbisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Ungarisch.

Anmeldung bis 24. November 2021

Zeitplan

Freitag

17:00 – 21:30 Webinar  mit Pause(n)

Samstag und Sonntag

9.00 - 12.30 Webinar + Pause(n)
12.30 - 13.30 Mittagspause
13.30 - 17.30 Webinar + Pause(n)

Meinungs

 Rezension: Vojko, Slowenien

Ich sende einen Bericht über meine Ergebnisse während des Webinars mit Wjatscheslaw Konev.
Vielen Dank für ein weiteres wunderbares und in jeder Hinsicht perfektes Seminar. Für mich sind die Seminare über die Lehre von Grigori Grabovoi, die von Wjatscheslaw Konev geleitet werden, wie ein wahrer Segen von Gott. Für mich ist es wirklich ewiges Wissen und ewige Weisheit in jeder Hinsicht. Ich habe das Webinar auf jeden Fall in vollen Zügen genossen. Das Training dauerte 3 Tage, aber das war für mich nicht genug. Ich freue mich schon auf die nächsten Seminare.
Die Veranstaltung hat mir in jeder Hinsicht eine große Menge an Antworten und Einsichten über mich selbst und die Welt, in der ich lebe, gegeben.
Dieses Wissen ist für mich wirklich unbezahlbar. Wenn man diesem Wissen folgt, dann ist wirklich alles so einfach und das Leben auf der Erde wird zu einem wahren Paradies und Segen.
Meine Ergebnisse sind wie folgt:
- Ich habe auf einer globalen Ebene erkannt, dass die Liebe wirklich jede Tür zu allen Strukturen aller Elemente der Realität öffnet.

- Zu meiner Freude habe ich in diesem Rahmen mein Wissen über die Erde und die allgemeine Beziehung zur Erde, zwischen mir und der Umwelt, in der ich wachse und mich entwickle, vertieft.
- Mein Gesundheitszustand hat sich verbessert, besonders während der Steuerung zur Beseitigung der inneren Aggression.
- Während der gemeinsamen Gruppenarbeit auf dem Webinar habe ich eigene Steuerungslösungen gesucht und gefunden, die ich in Zukunft als regelmäßige Pflichtübung umsetzen werde. Für mich ist das GROSSARTIG gewesen.
- Ich habe das Gefühl, dass sich für mich eine Tür in eine ganz andere Dimension öffnet. Dieses Gefühl erfüllt mich in allen Aspekten der Entwicklung und Stabilität.
- Mir gefiel die schöne Weisheit, die Wjatscheslav uns erzählte: "Anstatt uns zu fragen, WARUM es Probleme gibt, sollten wir uns fragen, WIE wir uns entwickeln müssen, um sie zu lösen".
- Ich verstehe das Konzept des DENKENS viel besser und finde viel schneller Lösungen für mein tägliches Agieren.
- Ich habe ein neues Verständnis für die "sphärische Form" und die Form der Kugel, neben anderen Dingen. Sie ist für meine Wahrnehmung von großer Bedeutung, da sie mir mehr Stabilität verleiht und die Sensibilität verbessert.
- Während der praktischen Arbeit, als wir den Fluss der Strukturen der Zukunft von der "sphärischen Projektion der Zukunft" durch den Geist zu meinem "physischen Körper" beobachteten, spürte ich deutlich, wie sich das globale Umfeld der Welt beruhigte und wie sich die innere Harmonie und Verbindung mit mir selbst verbesserte.
- Durch den Workshop konnte ich meine Konzentration verbessern, ich kann mich schneller konzentrieren und schneller denken.
- Ich erkannte ein Gefühl des tieferen Verständnisses und der Verbindung mit Pflanzen, Tieren und anderen Menschen.

Herzlichen Dank an Wjatscheslav Konev und an Sie, Bethy.

Was sind die Vorteile eines Workshops in Form eines Webinars?

Je nach Zeitfaktor ist diese Form des Seminars sehr willkommen und spart zudem Zeit und Geld. Ich finde es toll, dass immer mehr Menschen aus anderen Ländern diese Seminare besuchen können. Es ist die Art und Weise, wie wir uns miteinander verbinden und diesen glorreichen Weg der Ewigkeit aufbauen.

Vojko Gologranc

Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebestätigung in elektronischer Form.
Jeder Teilnehmer erhält einen kostenlosen Link zum Webinarvideo durch Anklicken des Links:
https://edu.center-grabovoi.si/membershipsportal

Eine Webinar-Aufzeichnung kann jederzeit erworben werden.

Information und Anmeldung :

Elizabeta Bobnar Najzer info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Preis: 275 €; pro Seminar und/oder Seminaraufnahme.

Bei Zahlung für beide Webinare beträgt der Aktionspreis 448 €.

 

 

+

Anmeldung

Eine Vorregistrierung ist auch mit dem Antragsformular möglich, aber nur Benutzer mit festgelegten Verpflichtungen haben Zugriff auf das Webinar.

Zahlung per PayPal
Wenn Sie mit PayPal bezahlen, werden Sie automatisch registriert.

Techniken des Weltraumes  und
Die Lehre G. Grabovoi über Weltall

Techniken des Weltraumes

Zahlung per Bankkonto

Name: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najzer, s.p., DS SI47746971,
Adresse: DRENIKOVA ULICA 18, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Bank: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, Miklosiceva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
TRR / IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
SWIFT / BIC: HDELSI22
Referenz: 00 20211126
Zu zahlender Betrag:

Bitte kontaktieren Sie uns vor der Zahlung, wenn Sie Unternehmer sind. Um für die Stornierung der Mehrwertsteuer in Frage zu kommen, muss sich Ihre Steuernummer im europäischen VIES-System befinden. (Die Mehrwertsteuer wird nicht gemäß Artikel 44 der Richtlinie 2006/112 / EG erhoben.)

Der Lehrer Wjatscheslaw Konev vermittelt das Wissen auf die gleiche Weise wie der Autor der Lehre Grigori Grabovoi, also konzeptionell, d.h. wenn ein Wissen das nächste Wissen und Verständnis bestimmt. Die Kenntnisse sind logisch miteinander verbunden und entwickeln ein Verständnis für das Gesamtbild, das für eine erfolgreiche und schnelle Erzielung von Steuerungsergebnissen erforderlich ist.

BENACHRICHTIGUNG
Wir erklären hiermit, dass alle Werke, Seminare und Workshops zu den Lehren von Grigori Grabovoi Aufklärungscharakter trägt und gesetzmäßig auf Artikel 26 der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte“ basiert, bestätigt durch die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, nach welcher jeder Mensch ein Recht auf Bildung hat und die Bildung auf die vollständige Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit gerichtet sein muss.

Wir erklären hiermit auch, dass Seminare und Workshops zu keiner medizinischen Tätigkeit gehört, auf die Erreichung der Norm auf der Grundlage der selbständigen Entwicklung gerichtet ist und in keiner Weise das Recht auf die Hinwendung zu Ärzten in durch staatliche Organe lizensierte Heilanstalten einschränkt.

Zahlenreihe zur Verbreitung der Lehre Grigori Grabovoi in der ganzen Welt:
51967459487461 48

Zahlenreihen zur Normalisierung der Ereignisse des täglichen Lebens

46818
47864887419864878906481889

Tehnike vesoljskega prostora @ webinar, slovenščina, prevod iz ruščine
Nov 26 @ 17:00 – Nov 28 @ 17:30


Tehnike vesoljskega prostora

Webinar v živo

Vesolje je ena od oblik določenega reda, ki omogoča ustvarjalno sistematično upravljanje.

Predava: Viacheslav Konev

Prevaja: Elizabeta Bobnar Najžer

Kdaj:  26. - 28. 11. 2021
Petek, 17:00-21:30, sobota nedelja od 9:00 do 17:30

Dostop:  vebinar, večjezični, aplikacija ZOOM, dostop preko računalnika, telefona, tablice

Jezik:  slovenščina, prevod iz ruščine.

Prijava do 24. 11. 2021

Urnik

Petek
17:00 – 21:30 seminar z odmorom

Sobota in nedelja
9.00 - 12.30 seminar z odmorom
12.30 - 13.30 odmor
13.30 - 17.30 seminar z odmorom

 

Vsebina:

Vesolje deluje kot poseben prostor, ki lahko kot celota medsebojno sodeluje z vsakim elementom v vsej resničnosti. Ta prostor človek lahko uporabi kot orodje ali kot pomoč pri normiranju lastnih življenjskih dogodkov. Vesolje je neprestano prisotno v vsem, kar delamo, čeprav ne razmišljamo o njem. Velja pa, da takrat, ko ozavestimo nenehno delovanje Vesolja, njegovo nenehno prisotnost, vključimo dodatni proces, ki nam nenehno pomaga pri vsem, s čimer se ukvarjamo. Prav fizično lahko občutimo, da smo odložili neko breme, vendar zaradi tega nismo postali neodgovorni. Celo nasprotno, pridobimo več energije.

Novo energijo in sposobnosti uporabimo, da se vključimo v delovanje planetov. Vplivamo nanje. Vesolje pomaga nam in mi pomagamo Vesolju, konkretnim planetom. To je zelo močna povezava, ki krepi naše upravljavske sposobnosti na vseh ravneh.

Harmoniziramo lahko kakršenkoli pojav v Vesolju in s tem dejansko harmoniziramo vso resničnost. To pa pomeni, da smo dejansko harmonizirali individualno delovanje vsakega posameznika, ga spremenili na bolje.

Spoznali bomo čisto nove tehnike, razvijali Zavest in Duha, ter njuno medsebojno sodelovanje.

To je le del vsebin, ki bodo podane na spletnem seminarju. Teorija se prepleta s praktičnimi vajami, zato vse gradivo lahko usvoji vsakdo.

Ta webinar v celoti temelji na gradivu avtorjevega seminarja Grigorija Grabovoja "Nauk  Grigorija Grabovoja o vesolju", ki ga je avtor prvič predaval 6. novembra 2003.

Iz vsebine:

 • Sodelovanje Vesolja pri človekovih vsakodnevnih opravilih.
 • Vpliv človeka na kombinacijo delovanja planetov.
 • Tehnike za medsebojno sodelovanje z vakumom v vesolju za stvarjenje materije v vesolju in v fizičnem telesu osebe.
 • Tehnike medsebojnega sodelovanja z Živo Večnostjo.
 • Tehnike dezaktiviranja agresivnih pojavov v človekovi zunanji in notranji resničnosti.
 • Tehnika dojemanja Boga.
 • Tehnika delovanja z informacijami v svetovnem spletu.
 • Tehnike za notranjo organizacijo človekovega delovanja.

Podani bodo odgovori na vprašanja s področja obravnavane teme.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike.
Za študente Izobraževalnega centra velja kot opravljena obveznost iz programa, po tem, ko opravijo izpit.

Informacije in prijave:

Elizabeta Bobnar Najžer info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Izmenjava energije: 275 €; cena za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence – posebna akcijska cena: 240 €. Cena za dva spletna seminarja o Vesolju: 450 €; cena za dva vebinarja za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence – posebna akcijska cena: 380 €.

 

 

+

Vsak udeleženec prejme brezplačno povezavo na video posnetka vebinarja.
Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Dostop do posnetka vebinarja je možno sicer kupiti kadarkoli.

Način plačila: Osebno, preko PayPal ali  preko TRR. Možnost na obroke po predhodnem dogovoru.

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba

Plačilo preko  PayPal
Plačilo lahko izvršite na PayPal email naslov center.grabovoi@gmail.com

Plačilo na TRR.
Podatki za plačilo:
Prejemnik:  EHO PR, Elizabeta Bobnar Najžer, s.p., SI47746971,
Naslov : Drenikova ulica 18, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Banka: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, Miklošičeva ulica 5, 1000 Ljubljana
TRR / IBAN:     SI56 6100 0000 9050 641
SWIFT/BIC:      HDELSI22
Referenca: 00 20211126
Znesek:

Če še niste registrirani se po izvršenem plačilu registrirajte preko spletnega obrazca za prijavo!

Tehnike Grigorija Grabovoja so dokazano učinkovite. Seminar poteka v obliki seminarja – delavnice, kjer so teoretične podlage dopolnjene s ciljno naravnanimi praktičnimi vajami. Vedno bodo podani tudi odgovori na vprašanja udeležencev.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike, saj Nauk Grigorija Grabovoja sam v sebi vsebuje sistem, ki vsakemu omogoča, da razvija svojo zavest in predvsem takoj uporabi vse pridobljene tehnike na kateremkoli seminarju ali delavnici v vsakdanjem življenju.

Predavatelj Vjačeslav Konev podaja znanje na enak način, kot avtor Nauka, Grigorij Grabovoj, konceptualno, posledično, kjer eno znanje opredeljuje naslednje znanje in razumevanje. Logično povezani drug z drugim razvijajo razumevanje splošne slike, kar je neobhodno potrebno za uspešno in hitro doseganje rezultatov upravljanja.

 

OBVESTILO
Obveščamo vse obiskovalce strani in uporabnike storitev, da so vsi seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja o Nauku Grigorija Grabovoja, izobraževalnega značaja ter pravno temeljijo na 26. členu "Splošne deklaracije o človekovih pravicah", potrjene z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov, z dne 10. decembra 1948, po kateri ima vsakdo pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti.
Obveščamo tudi, da seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja niso medicinska dejavnost in so namenjeni doseganju norme na podlagi lastnega razvoja ter nikakor ne omejujejo pravice do tega, da se vsakdo obrne na licencirane zdravnike, bolnišnice in druge javne zdravstvene ustanove.

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu:
51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju:
46818
47864887419864878906481889