1

Seminar: Mikrosysteme zur Sicherung des ewigen Lebens

Grabovoj: Mikrosysteme zur Sicherung des ewigen Lebens,
Seminar

Der Dozent: Vyacheslav Konev, autorisierter Dozent des Grigori Grabovoi Education Center in Belgrad

Wann: Samstag, Sonntag, 25. im 26. 2. 2017, jeden Tag ab 9.00 tun 17.00

Ende: Hotel Lev, Das Rathaus, Вошkovaакова 1, 1000 Ljubljana


Tretji iz serije novih seminarjev, ki ga je Grigorij Grabovoj ustvaril 10. 8. 2015, Mikrosistemi za zagotavljanje večnega življenja je bil ustvarjen z namenom, povezati sposobnosti upravljanja z neskončnim številom mikrosistemov za hitrejše doseganje lastnih ciljev in ciljev na makroravni.

Poleg tega spoznamo vlogo in pomen človeka pri zagotavljanju večnega življenja prav vsemu, kar je ustvarjeno kot živo. Čovek to preprosto doseže in izvaja z razvojem lastne zavesti, ki jo dejavno uporablja za realizacijo svojih ciljev. Najbolj pomembno je, da to lahko naredi vsakdo sam. Podane bodo številne nove in učinkovite tehnike, uporabne za doseganje različnih ciljev: Selbstmedikation, Verjüngung, pomoči drugemu človeku, normiranje poljubnih dogodkov vse do makroravni. Poseben poudarek bo na upravljanju z dogodki v prihodnosti, konkretno z zelo uporabno in lahko metodo »os časa«.

Während des Seminars lernen Sie neue Techniken und neues Wissen:

  • Tehnike za delo z osjo časa za hiter dostop in normiranje kateregakoli dogodka v času in prostoru.
  • Spoznali nenehno se ponavljajoč človekov Duhovni impulz, ki opredeluje ves razvoj v prihodnosti.
  • Spoznali točko »organizacije svetlobe vseh dogodkov v prihodnosti« in tehniko za izravnavo vpliva težkih dogodkov v preteklosti na sedanjost.
  • Tehniko za samooskrbo z objekti informacije, na primer računalniškimi programi, internetom.
  • Tehniko »ostrega preskoka zavesti« za nadaljnje razpakiranje in razvoj makrodogodkov v Svetu.
  • Tehniko harmonizacije in ozdravljenja fizičnega telesa preko uravnavanja hitrosti duhovnih struktur.
  • Delovanje Duše in Stvarnika za uravnotežanje ustvarjalne Svetlobe.
  • Spoznali resnično fizično telo, ki ga ima človek in tehnike za spremljanje stanja v telesu in potrebno samoobnovo.
  • Upravljanje na makroravni preko točke mikrosistema s pomočjo Zavesti.

V primeru seminarjev Grigorija Grabovoja nikoli ne govorimo o tem, da bi bil kateri bolj zanimiv, saj prav vsak razkriva neskončna obzorja človeških sposobnosti. Dosedanji udeleženci pa so povedali, da jim je prav ta seminar omogočil dejansko razumeti, da je vse, kar je ustvaril Stvarnik – resnično živo. Absolutno vse. In da človek lahko zagotavlja večno življenje prav vsemu, kar je živo, tako, da razvija lastno zavest in jo dejavno uporablja za realizacijo svojih ciljev. Številni menijo, da tako človek udejanja svojo Ljubezen v prvotnem neskončnem Svetu Ljubezni.

Teoretični opis in praktično izvedene tehnike vsakemu udeležencu omogočijo popolno razumevanje dela s prihodnostjo, ki omogoča harmonični razvoj tako dogodka, ki si ga je človek ustvaril zase, kot vseh dogodkov v svetu sploh. S posebno tehniko, ki jo imenujemo »tehnika vrvohodca«, si zagotovimo umirjeno raven razvoja ter samozadostnost vseh lastnih dogodkov in celo vsega sveta zgolj s prisotnostjo človekovega fizičnega telesa. S pomočnjo posebne tehnike »krogle večnosti« lahko vidimo, kako je vsak objekt informacije napolnjen z življenjem, razumemo, kako je Stvarnik ustvaril Svet kakor iz niča, torej razumemo proces stvarjenja svetlobe, iz katere je bil ustvarjen svet.

Die Techniken von Grigory Grabovoy haben sich als wirksam erwiesen. Das Seminar hat die Form eines Seminars - Workshops, wo die theoretischen Grundlagen durch zielgerichtete praktische Übungen ergänzt werden. Antworten auf die Fragen der Teilnehmer werden immer gegeben.

Dozent Vjačeslav Konev vermittelt auf die gleiche Weise Wissen, als Autor der Wissenschaft, Григорий Грабовой, konzeptionell, Folglich, wo ein Wissen das nächste Wissen und Verständnis definiert. Sie sind logisch miteinander verbunden und entwickeln ein Verständnis für das Gesamtbild, Dies ist entscheidend für das erfolgreiche und schnelle Erreichen von Managementergebnissen.

Früh einchecken: tun 15. 2. 2017

Energieaustausch: 240 €; Preis für Mitglieder der Gesellschaft Ewiges Licht, Studenten und Senioren: 210 €.

Für alle vier Tage (23.- 26. 2. 2017) und zwei Seminare (“Techniken zur schnellen und korrekten Anwendung von Wissen” im “Mikrosysteme zur Sicherung des ewigen Lebens”) 340 €; für Anwendungen bis einschließlich 15. 2. 2017: 300 €; für Mitglieder der Eternal Light Society, Studenten und Senioren: 300 €.

Zahlung am ersten Tag des Seminars oder per TRR:
Namen: Seminar (datum)
Betrag:
IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
BIC des Empfängers: HDELSI22
Der Empfänger: EHO PR, Elizabeth Bobnar Najger, s.p., Drenikova 18, 1000 Ljubljana

Informationen und Anwendungen:
Elizabeth Bobnar Najger
info@center-grabovoi.si, T.: +386 (0)51 378 405

Veranstalter: Elizabeth Bobnar Najger und die Eternal Light Society.

Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebescheinigung und eine kostenlose Audioaufnahme - bringen Sie USB-Sticks mit, weil Sie unmittelbar nach dem Seminar eine Audioaufnahme erhalten. Das Seminar wird auf Russisch mit einer Übersetzung ins Slowenische sein.

Elizabeth Bobnar Najger, Veranstalter und Übersetzer, ist Dozent am Education Training Center
Wissenschaft von Gregory Grabovoy, Generaldirektor des Schulungszentrums ist Grigori Grabovoi, organisiert von und / ob von Elizabeta Bobnar Najžer durchgeführt werden, werden gemäß den direkten Anweisungen des Autors und in Übereinstimmung mit den Prinzipien durchgeführt
Grigory Grabovoy Universität (beim Einrichten).

Grigory Grabovois Zahlenreihe zur weltweiten Verbreitung der Wissenschaft: 51967459487461_48
Ereignisse im Alltag normieren: 46818