Dogovor o javni ponudbi za spletne seminarje

Dogovor o javni ponudbi za spletne seminarje

Kraj sklenitve dogovora: Beograd, Srbija.
Veljaven od 21/09/2015

1. Splošne določbe

1.1. Ti pogoji urejajo odnos med spletno trgovino “GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT” (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) in kupcem. Ta dokument vsebuje vse bistvene pogoje za opravljanje informacijskih storitev, vključno z nakupom digitalnih in spletnih izdelkov, ki so opravljeni s pomočjo prenosov ali dostop do spletnih virov na www.grigori-grabovoi.world

1.2. V primeru, da sprejeme spodaj navedene pogoje ponudbe in plačilo proizvoda, pravna ali fizična oseba, ki sprejme to ponudbo, postane kupec.

2. Predmet ponudbe

2.1. Predmet te javne ponudbe je zagotavljanje informacijske storitve kupcu, vključno z nakupom digitalnih in spletnih izdelkov, ki jih kupec prejme preko spletnega prenosa ali dostopa do spletnih virov, na spletni strani www.grigori-grabovoi.world , ki jo je kupec plačal.

2.2. Prodajalec ima pravico, da kadarkoli spremeni pogoje te javne ponudbe enostransko in brez predhodnega usklajevanja s strani kupca. Za kupca veljajo pogoji, ki so veljali v trenutku njegovega naročila na spletni strani, razen za urnike spletnih seminarjev.

2.3. Prodajalec ima pravico, da kadarkoli spremeni urnik spletnega seminarja enostransko in brez predhodnega usklajevanja s kupcem. Podatki o spremenjenih pogojih delovanja se objavijo na spletni strani www.grigori-grabovoi.world vsaj en dan pred njihovim nastopom (razen v primeru višje sile).

3. Pogoji in postopki za zagotavljanje storitev

3.1. Informacijske storitve se v celoti zagotavljajo v primeru popolnega plačila izbranega izdelka s strani kupca.

3.2. Po plačilu kupljenega izdelka, ki ga je izbral kupec, se kupcu preko e-pošte (navedene v registraciji na spletni strani www.grigori-grabovoi.world), pošlje povezava za prenos izdelka ali dostop do spletnih virov.

3.3. Kupec je odgovoren za vso strojno in programsko opremo, dostop in / ali razpoložljivost internetne povezave, potrebne za dostop do in / ali uporabo spletnih virov in prenosov s spletne strani http://www.grigori-grabovoi.world .

3.4. Prodajalec kupcu nudi informacije o strojni in programski opremi, ki je potrebna za uporabo kupljenega izdelka na spletni strani.

3.5. Če kupec ne more dokončati procesa prenosa po krivdi prodajalca, bo prodajalec zamenjal možnost prenosa ali vrnil sredstva, plačana za prenos.

3.6. Vrnitev izdelkov dobre kakovosti:

3.6.1. Izdelkov dobre kakovosti ni mogoče vrniti.

3.7. Vrnitev izdelkov slabe kakovosti:

3.7.1. Kupec ima v primeru pomanjkljivosti izdelka pravico, da zavrne izvedbo tega dogovora in zahteva vračilo zneska, plačanega za takšen izdelek, ali pa vloži zahtevek za njegovo zamenjavo s podobnim izdelkom v naslednjih primerih:
• odkrite znatne pomanjkljivosti izdelka;
• kršenje pogojev za odpravo napak izdelka.

3.7.2. Vračilo izvedenega plačila je možno po prejemu pisnega zahtevka za vračilo v roku enega dneva po nakupu. Po preteku navedenega časa se denar ne vrne. Vračilo se izvrši v roku 10 (deset) dni od dneva prejema pisnega zahtevka za vračilo.

3.8. Če v roku, ki je naveden v odstavku 3.7.2 te javne ponudbe, ni prejet noben zahtevek za vračilo sredstev, plačanih za izbrani izdelek, to pomeni, da so bile storitve opravljene pravočasno in dobre kakovosti.

3.9. Kupec ne sme:

3.9.1. Preprodati, širiti naprej v elektronski obliki ali oddati v najem izdelek ali katerikoli njegov del.

3.9.2. Kopirati kakršenkoli del izdelka.

3.9.3. Razstaviti na dele ali popolnoma razstaviti izdelek, ali ga pretvoriti v katero koli drugo obliko ali medij.

3.9.4. Uporabljati izdelek na več napravah hkrati, kot je dovoljeno.

3.9.5. Zaobiti, spremeniti, kršiti ali zaobiti varnostne funkcije, ki ščitijo digitalni izdelek, elektronske knjige ali spletne vire na spletni strani www.grigori-grabovoi.world

3.9.6. Odstraniti ali spremeniti katerekoli blagovne znamke, avtorske pravice ali patentne dokumente kateregakoli izdelka na spletni strani www.grigori-grabovoi.world.

4. Posebni pogoji za splente seminarje.

4.1. Povezava – dostop do spletnega semianrja je namenjen le za osebno uporabo s strani kupca.

4.2. Brez izrecnega dovoljenja prodajalca dostopa ni dovoljeno prenesti tretjim osebam. Prodajalec si pridržuje pravico, da onemogoči osebo, ki uporablja lažne ali že uporabljene podatke o plačilu za dostpo v spletni seminar.

4.3. Prodajalec si pridržuje pravico do snemanja spletnih seminarjev.

4.4. Kupec sme vsebino spletnih seminarjev in predvidenih materialov uporabiti samo za osebno uporabo in je ne sme delno ali v celoti objaviti, objavili in / ali širiti preko interneta, narediti kopije, jih prenesti ali prodati tretjim osebam, prav tako ne sme ustvarjati novih proizvodov, ki temeljijo na njih.

4.5. Sodelovanje kupca v spletnem seminarju pomeni, da so bile informacijske storitve opravljene pravočasno in dobre kakovosti.

4.6. Oseba, ki vodi spletni seminar, si pridržuje pravico, da prekine povezavo v spletni seminar kupcu, ki krši pravila obnašanja. Kupec v tem primeru nima pravice vračila vplačila za seminar.

4.7. Kupec je dolžan v času spletnega seminarja neodvisno zagotoviti nemoteno delovanje lastne internetne povezave, strojne in programske opreme.

4.8. Če se iz kakršnega koli razloga spletni seminar ne izvede ob dogovorjenem času, je odgovornost prodajalca omejena na izvedbo ustreznega spletnega seminarja ob drugem dogovorjenem času, o čemer obvesti kupca.

4.9. Če je kupec zgrešil spletni seminar zaradi tehničnih razlogov, ki so izven nadzora kupca, prodajalec v skladu z dodatnim povpraševanjem kupca le-temu da priložnost poslušati avdio ali video posnetek spletnega seminarja v roku 3 dni (če je narejen posnetek spletnega seminarja).

5. Varstvo pravic intelektualne lastnine

5.1. Grigori Grabovoi in GRIGORI GRABOVOI DOO sta lastnika avtorskih in drugih izključnih pravic do gradiva, ki je objavljen na spletni strani, zlasti: pravica do fotografij in video posnetkov, besedila, oblikovanja in umetniških rešitev, ki se izvajajo pri oblikovanju spletne strani, izbire, lokacije, razvrščanja in spremembe podatkov, ki so na tem spletnem mestu, ter kode strani.

5.2. Vsako kopiranje in razmnoževanje gradiva brez soglasja uprave strani je strogo prepovedano.

5.3. Kupec je odgovoren za vse potrebne aktivnosti za pridobitev dovoljenja za uporabo intelektualne lastnine. V nekaterih primerih lahko kupec pridobi soglasje ljudi, upodobljenih na fotografijah ali soglasje avtorjev del.

5.4.Blagovne znamke, logotipi, storitvene znamke, trgovska imena, prikazane na spletnem mestu, so registrirane blagovne znamke in jih ni mogoče uporabljati brez pisnega dovoljenja njihovega lastnika.

6. Politika zasebnosti

6.1. Uprava strani ne zbira osebnih podatkov ali katerih koli drugih osebnih podatkov, razen če se ne strinjate, da takšne informacije sami posredujete preko spletne strani.

6.2. S predložitvijo svojih osebnih podatkov, ko se registrira na spletni strani, se kupec strinja, da prodajalec te podatke obdeluje, vključno z namenom spodbujanja prodaje blaga in storitev. Vsi osebni podatki, ki jih kupec prenes v okviru tega dogovora, spadajo v skupino javno dostopnih osebnih podatkov.

6.3. S tem, ko posreduje svoje osebne podatke preko spletne strani ali jih upravi spletne strani preda na kakšen drugačen način, kupec upravi strani dovoljuje, vključno z zbiranjem, hrambo, uporabo, uporabo podatkov za namene naročanja, plačila, dostave, vračila izdelkov, za odgovore na vprašanja, ponudbe, sporočila, naslovljena prek spletnega mesta, z namenom, da kupec prejme informacije o izdelkih in storitvah, popustih in promocijah ali za kateri koli drug namen, za dosego katerega so bili osebni podatki poslani administraciji spletne strani. Z nakupom na spletni strani se strinjate, da boste prejeli e-pošto in telefonske klice z obvestili o statusu naročila, na registrirane e-poštne naslove in telefonske številke.

6.4. Če se ne strinjate z uporabo vaših osebnih podatkov, vas prosimo, pošljite sporočilo upravi strani, da ne dovoljujete uporabe osebnih podatkov. V tem primeru se vse informacije, prejete od strank (vključno uporabniško ime in geslo), odstrani iz baze kupcev, in kupec ne bo mogel naročati na spletni strani.

7. Odgovornost pogodbenih strani

7.1. Prodajalec ni odgovoren za način, na katerega bo kupec uporabi informacije, prejete od digitalnih in spletnih izdelkov na spletnem mestu www.grigori-grabovoi.world , in za rezultate njihove uporabe.

7.2. Prodajalec nudi svoje izdelke in storitve izključno za vašo osebno uporabo in / ali za izobraževalne namene. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, prodajalec izključuje vse domnevne garancije, pogoje ali druge podobne izraze, in ni odgovoren za kakršno koli škodo (vključno z izgubo dobička, izgubo posla, dohodka, pogodb ali nepotrebnih stroškov), ali kakršno koli posebno neposredno ali posredno škodo.

7.3. Skupna odgovornost prodajalca po dogovoru te ponudbe, za katerikoli zahtevek ali zahtevke v smislu njihove učinkovitosti v skladu s pogodbeno ponudbo, je omejena na znesek plačila, ki ga kupec plača prodajalcu za pridobljene digitalne in spletne izdelke na spletnem mestu www.grigori-grabovoi.world.

7.4. Dogovor o javni ponudbi za digitalne in spletne izdelkov velja na naslednjih področjih: v Evropski uniji: Belgija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Francija, Velika Britanija, Danska, Irska, Grčija, Portugalska, Španija, Avstrija, Finska, Švedska, Madžarska, Ciper, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija, Češka, Estonija, Bolgarija, Hrvaška, Romunija in Združene države Amerike, Japonska, Kitajska, Avstralija in Srbija. Ta dogovor se ne nanaša na druga področja. V primeru pridobitve digitalnih in spletnih izdelkov državljanov drugih držav, prodajalec ne odgovarja pred njimi.

8. Odgovornost pogodbenic

8.1. Vse spore stranke rešujejo s pogajanji.

8.2.V primeru vprašanj in pritožb kupca, se mora kupec obrniti na službo za delo s strankami, po telefonu ali prek obrazca za povratne informacije, ki se nahaja v “Kontakt” na spletni strani.

8.3. Prodajalec si pridržuje pravico, da prekine vsako pogodbo, ki je nastal pod temi pogoji, s pisnim obvestilom in sprejeti ukrepe za povrnitev izgub s strani prodajalca, če kupec krši katero koli določbo te ponudbe.

8.3. Vse zadeve, ki jih ne ureja ta dogovor o javni ponudbi, se rešujejo v skladu z zakonodajo, ki velja v Srbiji.

GRIGORI GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
http://pr.grigori-grabovoi.world/
Beograd, Ulica Knjaza Mihaila 21A, lpkal 101.