Društvo Večna svetloba

Društvo Večna svetloba

FB: Večna svetloba

Društvo Center za duhovne tehnike »Večna svetloba«, ki povezuje uporabnike duhovnih tehnik Grigorija Grabovoja, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, humanitarno enakopravno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom spodbujanja, izvajanja in razvoja alternativnih oblik zdravljenja, izobraževanja, usposabljanja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij, spodbujanja, razvoja in izboljšav na področju duhovnih tehnik, zdravja, zdravstva, ekologije, prehrane, zdravega načina življenja ter prostovoljne dejavnosti.

Ustanovljeno je bilo 6. 9. 2012 v Ljubljani, kjer ima tudi sedež.

Organi društva

Elizabeta Bobnar Najžer, predsednica, Peter Bukovec, podpredsednik, Darinka Preston, tajnica.

Letna članarina

Za koledarsko leto znaša 30 €.
Nakažete jo na TRR: SI56 6100 0000 6398 855 odprt pri Delavski hranilnici d. d., Ljubljana.

Srečanja

Ljubljana

Redna srečanja v Ljubljani – tradicija že od leta 2012: predavalnica podjetja Inter-es, Cesta na Brdo 85, vsak ponedeljek ob 18:00. Skupne paktične vaje po temah iz Nauka Grigorija Grabovoja. Delo za osebne cilje, delo za skupne cilje, delo za večno življenje vsakega in vseh. Vodi: Elizabeta Bobnar Najžer, licencirana predavateljica izobraževalnega centra Grigori Grabovoi. Organizator: Društvo Večna svetloba.


Kontakt: beti.bobnar@center-grabovoi.si

Click to open a larger map

Pravice in dolžnosti članov Društva Center za duhovne tehnike »Večna svetloba«

Splošno:

 • s podpisom pristopne izjave član zagotavlja, da so podatki resnični,
 • član potrjuje, da je seznanjen s statutom in z ostalimi akti društva in se z njimi strinja,
 • član dovoljuje javno uporabo in uporabo fotografij, video posnetkov in drugih materjialov v medijih, na spletni strani ipd., za namen delovanja društva in njegovo promocijo,
 • član obiskuje dejavnosti v društvu na lastno odgovornost.

Dolžnosti članov:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da varujejo in krepijo ugled društva,
 • da gospodarno ravnajo z materialnimi dobrinami društva.

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri dejavnostih društva,
 • da sodelujejo pri izdelavi razvojnih usmeritev in programa društva ter so seznanjeni s poslovanjem društva,
 • vlagati pritožbe na organe društva.

Društvo Center za duhovne tehnike »Večna svetloba«, Drenikova 18, 1000 Ljubljana
MŠ: 4050100000 DŠ: 96203005 TRR SI56 6100 0000 6398 855 odprt pri Delavski hranilnici d. d., Ljubljana