1

Impulzi večnega življenja

Avtorski seminar Grigorija Grabovoja

Impulzi večnega življenja
seminar

Predavatelj: Vjačeslav Konev, diplomirani predavatalej Nauka Grigorija Grabovoja

Prevaja: Elizabeta Bobnar Najžer, diplomirana predavateljica Nauka Grigorija Grabovoja

Kdaj: petek do nedelja, 6. –  8. 12.  2019, vsak dan od 9.00 do 17.00

Kraj:  Ljubljana, Hotel M, Derčeva 4

Tehnike, ki jih bomo obravnavali na tem seminarju, so vzete iz praktične uporabe ljudi, ki so večnoživeči v svojem fizičnem telesu, kar že samo po sebi govori o njihovi učinkovitosti. Vendar so te tehnike uporabne tudi v sedanjosti, če jih pravilno razumemo.

Impulzi »večnega življenja« so tisti, ki jih lahko generira človek sam, lahko pa so to tudi impulzi »večnega življenja« kot taki. Ena od temeljnih usmeritev tega seminarja je ozaveščanje dejstva, da se lahko prav vsak človek samostojno vključi v sistem »večnega življenja« ter tako zagotoviti večno življenje sebi in vsem. Kajti v trenutku vključitve večno življenje že začne obstajati v človeku kot sistem, ki ga ozaveščeno lahko takoj uporablja tudi tehnološko – to pomeni usmerjeno za svoje potrebe.

Tehnike, ki omogočajo vključitev so enostavne in se jih z lahkoto nauči vsakdo. Temeljijo na uporabi »Številk«, optičnih elementov upravljanja in razvoja upravljajočega razmišljanja. Zelo pomembno je, da bodo zaradi tega udeleženci bolj podrobno razumeli tudi mehanizem in bistvo upravljanja s pomočjo »številčnih nizov«, čeprav jih avtor v tem seminarju ne obravnava posebej.

Zaradi posebnega načina, na kakršnega se oblikuje razumevanje s pomočjo številk, tehnike tega seminarja pomagajo na eni strani globlje razumeti tako drugo gradivo Nauka, kot tudi gradivo drugih znanstvenih, raziskovalnih in splošnih disciplin, kot tudi razvoja civilizacije v celoti.

Posebej velja omeniti, da je razumevanje »impulzivnosti« uporabno tudi pri delu s statičnimi sistemi Večnosti, ki so, med drugim, uporabljeni tudi v napravah za razvoj koncentracij večnega življenja – PRK-1U.

Vse tehnike so uporabne za takojšnje normiranje zdravja, upravljanja z dogodki, zagotavljanja stabilnosti kakršnegakoli spoznanja, korigiranja zunanjih dogodkov, fizičnega telesa. Ob tem pa sočasno zagotavljajo tudi Večno življenje sebi in vsem.

Vsebina:

  • Tehnika »treh številk« za vključitev v sistem Večnega življenja.
  • Tehnika svetlobnih žarkov ter misli pri delu s »številkami«.
  • Tehnika opazovanja stvarjenja »številk« v procesu delovanja človeške misli.
  • Tehnika znižanja teže poljubnega objekta ali predmeta v pogojih sile težnosti.
  • Tehnološki pristop spremembe strukture preteklih dogodkov in posledično oblikovanje nove smeri dogodkov v sedanjosti in prihodnosti.
  • Tehnika razumevanja, kako tekoče dogodke narediti blagodejne.
  • Tehnike trdne fiksacije pozitivne prihodnosti v večnem času.
  • Tehnika za vzpostavitev pravilnega delovanja vseh mehanizmov v fizičnem telesu.
  • Tehnika za razvoj izbranih organov v telesu.
  • Tehnika prvotnega impulza Sveta.

Seminar z razširjenimi pojasnitvami bo podan v enakem zaporedju kot avtorski seminar Grigorija Grabovoja »Nauk o Bogu. Impulzi večnega življenja,« ki ga je Grabovoj prvič izvedel 11. avgusta 2015. To je že peti seminar v seriji 12 iz leta 2015, ki jih je Grabovoj posvetil Tehnologijam Večnosti. Kot pri vseh seminarjih iz leta 2015, je pri stvarjenju materiala Grigorij Grabovoj uporabil Metodo upravljajočega napovedovanja za zagotovitev Večnega življenja.

Seminar poteka v obliki seminarja – delavnice, kjer so teoretične podlage dopolnjene s ciljno naravnanimi praktičnimi vajami. Vsak seminar vedno prinaša nove tehnike, ki so preproste, a hkrati izjemno učinkovite. Vedno bodo podani tudi odgovori na vprašanja udeležencev. Seminar bo v ruščini s konsekutivnim prevodom v slovenščino.

 

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike, saj Nauk Grigorija Grabovoja sam v sebi vsebuje sistem, ki vsakemu omogoča, da razvija svojo zavest in predvsem takoj uporabi vse pridobljene tehnike na kateremkoli seminarju ali delavnici v vsakdanjem življenju.
Seminar je del Izobraževalnega programa Nauka Grigorija Grabovoja in za študente Izobraževalnega centra velja kot opravljena obveznost iz programa.

Predavatelj Vjačeslav Konev podaja znanje na enak način, kot avtor Nauka, Grigorij Grabovoj, konceptualno, posledično, kjer eno znanje opredeljuje naslednje znanje in razumevanje. Logično povezani drug z drugim razvijajo razumevanje splošne slike, kar je neobhodno potrebno za uspešno in hitro doseganje rezultatov upravljanja.

Prijave: do 20.11.2019

Izmenjava energije: 339 €; cena za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 298 €;
nižja cena velja tudi za vse prijave do vključno 10. 11. 2019.

Plačilo prvi dan seminarja ali preko TRR:
Namen: Seminar (datum)
Znesek:
IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
BIC banke prejemnika: HDELSI22
Prejemnik: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najžer, s.p., Drenikova 18, 1000 Ljubljana

Informacije in prijave:
Elizabeta Bobnar Najžer
info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba.

V sak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in brezplačni zvočni posnetek. S seboj prinesite USB-ključek, ki naj bo v  kuverti s povratnim naslovom. Zvočni zapis boste po tehnični obdelavi prejeli po pošti na dom. Seminar bo v ruščini s prevodom v slovenščino.

Elizabeta Bobnar Najžer, organizatorka in prevajalka, je predavateljica na Izobraževalnem centru za izobraževanje
Nauka Grigorija Grabovoja, generalni direktor izobraževalnega centra je Grigori Grabovoi.Vsa izobraževanja, ki jih organizira in / ali izvaja Elizabeta Bobnar Najžer se izvajajo po neposrednih navodilih avtorja in v skladu z načeli
Univerze Grigorija Grabovoja (v ustanavljanju).

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju: 46818