1

Način spoznanja Sveta preko Ljubezni.

Nauk Grigorija Grabovoja
Način spoznanja Sveta preko Ljubezni

V 4 delih po 90 minut

Webinar

 

Predavateljica: Elizabeta Bobnar Najžer, diplomirana predavateljica Nauka Grigorija Grabovoja

Kdaj:  Četrtek – nedelja, 2. – 5. 4. 2020, vsak dan od 18.00 do 19.30

Kraj:  doma za računalnikom

Nauk Grigorija Grabovoja O Ljubezni. Način spoznanja Sveta preko Ljubezni.

Človekova Duša vedno ljubi, induvidualno ozaveščenje te Ljubezni na ravni Duha pa omogoča človeku razumeti smisel lastnega fizičnega telesa. Na tokratnem seminarju bomo teoretično preučili tehnike in metodologije, kako spoznati in upravljati Svet, ki nas obkroža, na osnovi znanj o lastnostih Ljubezni. Spoznali bomo tehnologije, ki nam pomagajo tako pri obnovi fizičnega telesa ter razvoju organov v fizičnem telesu kot pri strukturizaciji razmišljanja in razumevanju novega znanja. Razumeli bomo možnost razvoja dojemanja in spoznanja Sveta preko duhovne ravni, na način, da nam informacije predaja Svet sam, ne da bi morali biti fizično prisotni na določenem mestu. Preučili bomo, kako nam naša osebna ljubezen, ki je hkrati vsesplošna Ljubezen, daje lastnosti ljubeče osebe. S takimi lastnostmi pa z lahkoto normiramo karkoli v svojem življenju. Teoretične osnove bomo dodatno okrepili s praktičnimi koncentracijami.

Vseh tehnologij se udeleženci seminarja preprosto naučijo, jih lahko takoj uporabijo, predvsem pa jim le-te nudijo tudi možnost, da jih redno uporabljajo v svojem življenju – pridobijo lastno strukturo razmišljanja za obnovo človekovega fizičnega telesa, razvoj fizičnih organov ter učenje tovrstnih znanj.

Človekov stik s samim, zgolj samo na podlagi delovanja Ljubezni, ki omogoča gibanje Sveta k človeku, ne da bi se človek nahajal na nekem določenem kraju, ter človekovo gibanje z lastnim fizičnem telesom nasproti Svetu, lahko udeležence seminarja pripelje do ozaveščenosti tega, kako naj človek ustvarja in razvija svoje fizično telo ter dogodke okoli njega v smeri večnega razvoja. Kako naj ozavesti Vsesplošno Ljubezen in v njej predvidi svojo Ljubezen, ki je hkrati Vsesplošna. Prav ta trenutek ozaveščenosti vsakemu človeku nudi možnost, da zasebno ustvarjalno nalogo prenese v Vsesplošno. V bistvu je to raven najvišjih možnosti ljubečega človeka, s čimer lahko normira dogodke, obnavlja svoje fizično telo ter učinkovito in, pogosto zelo hitro, lahko pomaga vsakemu drugemu človeku. Za to je treba preučiti, na kakšen način – tehnološko – zasebno nalogo postaviti kot vsesplošno.

Podrobno bodo pojasnjena tudi vprašanja izražanja individualne Ljubezni človeka k človeku in izražanje Ljubezni delu, ki ga imate radi, njena povezava z Vsesplošno Ljubeznijo  ter značilnosti individualne ljubezni za razvoj človeka in vsega Sveta. Na tej osnovi je zelo lahko razumeti podane tehnologije za upravljanje z zunanjim svetom, samorazvoj in samoizobraževanje.

Vsebina:

  • Pomen človekovih logičnih znanj o lastnostih Ljubezni za spoznanje Sveta.
  •  Jasnost in razumljivost upravljanja preko Ljubezni.
  • Gibanje Sveta k človeku preko ljubezni človeka in Sveta.
  • Status človekovega duhovnega videnja na mestu, kjer se nahaja s svojim fizičnim telesom.
  • Stvarjenje lastnega načina razmišljanja preko kategorij Ljubezni.
  • Tehnika  obnove organov človekovega fizičnega telesa, strukture razmišljanja preko delujočega pošiljanja Ljubezni na lastno strukturo »Do-misliti« in Strukturo »Pred razmišljanjem«.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike, saj Nauk Grigorija Grabovoja sam v sebi vsebuje sistem, ki vsakemu omogoča, da razvija svojo zavest in predvsem takoj uporabi vse pridobljene tehnike na kateremkoli seminarju ali delavnici v vsakdanjem življenju.

Seminar je del Izobraževalnega programa Nauka Grigorija Grabovoja in za študente Izobraževalnega centra velja kot opravljena obveznost iz programa, po tem, ko opravijo izpit.

Izmenjava energije: 72 €;

Informacije in prijave:

Elizabeta Bobnar Najžer info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba

Elizabeta Bobnar Najžer, licencirana predavateljica, organizatorka in prevajalka, je predavateljica na Izobraževalnem centru za izobraževanje Nauka Grigorija Grabovoja, generalni direktor izobraževalnega centra je Grigori Grabovoi.a
Vsa izobraževanja, ki jih organizira in / ali izvaja Elizabeta Bobnar Najžer se izvajajo po neposrednih navodilih avtorja in v skladu z načeli Univerze Grigorija Grabovoja (v ustanavljanju).
Elizabeta ima poglobljena znanja o Nauku, ter dolgoletne izkušnje s posredovanjem znanj, osebnim svetovanjem, vodenjem skupin. Ima veliko število lastnih rezulatatov upravljanja, uspešno je številnim svetovala pri normiranju zdravja, dogodkov v življenju, finančnih situacijah, odnosih v družini, partnerskih odnosih, priholoških težavah.
Je predana točnemu posredovanju znanja Grigorija Grabovoja, ki zagotavlja kakovostno predajo znanja in učinkovito uporabo v lastnem življenju..

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju: 46818