Principi neumiranja in večnega življenja. Poglobljen praktični seminar in delo z napravo PRK-1U

Principi neumiranja in večnega življenja. Poglobljen praktični seminar in delo z napravo PRK-1U