1

Razumeti svoje telo – razumeti sebe

Nauk Grigorija Grabovoja
Razumeti svoje telo – razumeti sebe

Seminar s praktično delavnico

Vir: avtorski seminar Grigorija Grabovoja O Človeškem Telesu.

Predavateljica: Elizabeta Bobnar Najžer, diplomirana predavateljica Nauka Grigorija Grabovoja

Kdaj:  sobota, 10. 8. 2019, od 9.00 do 13.00

Kraj:  Dom krajanov Skoke, Uskoška ulica 56, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Človeško Telo je ena izmed štirih struktur človeške osebnosti, ki jo sestavljajo še Duša, Duh in Zavest. In je hkrati tudi struktura, ki je po eni strani najbolj samoumevna, po drugi pa je pogosto ne razumemo v celoti.

Ima čudovite sposobnosti in lastnosti: lahko vidi, sliši, čuti, vonja, tipa, govori, diha, pretaka kri po žilah, ima sposobnosti samocelitve.

Lahko rečemo, da je v veliki meri avtonomno in samostojno, ima svoje lastne naloge in tudi svojo lastno voljo.

Poleg tega ima telo tudi svojo lastno duhovno oziroma informacijsko strukturo. Grabovoj ga imenuje center izmenjave informacij človeka z zunanjim svetom, tako za sprejemanje kot za posredovanje informacij.

Na seminarju se bomo učili spoznavati naloge telesa in njegove funkcije na drugačen način, kot ga običajno dojemamo. Na podlagi tega se bomo naučili tehnik, s katerimi bomo lahko zavestno usmerjali svoje telo in s tem svoje življenje v smeri boljšega zdravja in medsebojnega razumevanja.

Vsebina:

  • Opis in pojasnitev osnovnih struktur človeške osebnosti, ki so temeljni pogoj za razumevanje samega sebe.
  • Telo je materialna struktura Duše.
  • Telo kot center izmenjave informacij človeka z zunanjim svetom.
  • Pomen logičnega razmišljanja za razvoj človeškega telesa.
  • Praktične tehnike za izločitev človeškega telesa iz negativnega vira.

Primeren za popolne začetnike in napredne praktike.

Prijave: do 8. 8. 2019

Izmenjava energije: 54 €; cena za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 40 €;
nižja cena velja tudi za vse prijave do vključno 8. 8. 2019.

Podatke za plačilo prejmete po prijavi.

Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in brezplačni zvočni posnetek.

Informacije in prijave:

Verica Mon, T: +386 (0)41 343 221

Elizabeta Bobnar Najžer info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizatorja: Verica Mon in Elizabeta Bobnar Najžer

Elizabeta Bobnar Najžer, licencirana predavateljica, organizatorka in prevajalka, je predavateljica na Izobraževalnem centru za izobraževanje Nauka Grigorija Grabovoja, generalni direktor izobraževalnega centra je Grigori Grabovoi.a
Vsa izobraževanja, ki jih organizira in / ali izvaja Elizabeta Bobnar Najžer se izvajajo po neposrednih navodilih avtorja in v skladu z načeli Univerze Grigorija Grabovoja (v ustanavljanju).
Elizabeta ima poglobljena znanja o Nauku, ter dolgoletne izkušnje s posredovanjem znanj, osebnim svetovanjem, vodenjem skupin. Ima veliko število lastnih rezulatatov upravljanja, uspešno je številnim svetovala pri normiranju zdravja, dogodkov v življenju, finančnih situacijah, odnosih v družini, partnerskih odnosih, priholoških težavah.
Je predana točnemu posredovanju znanja Grigorija Grabovoja, ki zagotavlja kakovostno predajo znanja in učinkovito uporabo v lastnem življenju..

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju: 46818