Razumevanje kot element upravljanja in tehnike za samoregeneracijo

Razumevanje kot element upravljanja in tehnike za samoregeneracijo