1

Seminar: Mikrosistemi za zagotavljenje Večnega življenja

Grabovoj: Mikrosistemi za zagotavljenje Večnega življenja,
seminar

Predavatelj: Vjačeslav Konev, pooblaščeni licencirani predavatelj izobraževalnega centra Grigori Grabovoi v Beogradu

Kdaj: sobota, nedelja, 25. in 26. 2.  2017, vsak dan od 9.00 do 17.00

Kraj:  Hotel Lev, Dvorana Grad, Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana


Tretji iz serije novih seminarjev, ki ga je Grigorij Grabovoj ustvaril 10. 8. 2015, Mikrosistemi za zagotavljanje večnega življenja je bil ustvarjen z namenom, povezati sposobnosti upravljanja z neskončnim številom mikrosistemov za hitrejše doseganje lastnih ciljev in ciljev na makroravni.

Poleg tega spoznamo vlogo in pomen človeka pri zagotavljanju večnega življenja prav vsemu, kar je ustvarjeno kot živo. Čovek to preprosto doseže in izvaja z razvojem lastne zavesti, ki jo dejavno uporablja za realizacijo svojih ciljev. Najbolj pomembno je, da to lahko naredi vsakdo sam. Podane bodo številne nove in učinkovite tehnike, uporabne za doseganje različnih ciljev: samozdravljenja, pomladitve, pomoči drugemu človeku, normiranje poljubnih dogodkov vse do makroravni. Poseben poudarek bo na upravljanju z dogodki v prihodnosti, konkretno z zelo uporabno in lahko metodo »os časa«.

Na seminarju boste spoznali nove tehnike in nova znanja:

  • Tehnike za delo z osjo časa za hiter dostop in normiranje kateregakoli dogodka v času in prostoru.
  • Spoznali nenehno se ponavljajoč človekov Duhovni impulz, ki opredeluje ves razvoj v prihodnosti.
  • Spoznali točko »organizacije svetlobe vseh dogodkov v prihodnosti« in tehniko za izravnavo vpliva težkih dogodkov v preteklosti na sedanjost.
  • Tehniko za samooskrbo z objekti informacije, na primer računalniškimi programi, internetom.
  • Tehniko »ostrega preskoka zavesti« za nadaljnje razpakiranje in razvoj makrodogodkov v Svetu.
  • Tehniko harmonizacije in ozdravljenja fizičnega telesa preko uravnavanja hitrosti duhovnih struktur.
  • Delovanje Duše in Stvarnika za uravnotežanje ustvarjalne Svetlobe.
  • Spoznali resnično fizično telo, ki ga ima človek in tehnike za spremljanje stanja v telesu in potrebno samoobnovo.
  • Upravljanje na makroravni preko točke mikrosistema s pomočjo Zavesti.

V primeru seminarjev Grigorija Grabovoja nikoli ne govorimo o tem, da bi bil kateri bolj zanimiv, saj prav vsak razkriva neskončna obzorja človeških sposobnosti. Dosedanji udeleženci pa so povedali, da jim je prav ta seminar omogočil dejansko razumeti, da je vse, kar je ustvaril Stvarnik – resnično živo. Absolutno vse. In da človek lahko zagotavlja večno življenje prav vsemu, kar je živo, tako, da razvija lastno zavest in jo dejavno uporablja za realizacijo svojih ciljev. Številni menijo, da tako človek udejanja svojo  Ljubezen v prvotnem neskončnem Svetu Ljubezni.

Teoretični opis in praktično izvedene tehnike vsakemu udeležencu omogočijo popolno razumevanje dela s prihodnostjo, ki omogoča harmonični razvoj tako dogodka, ki si ga je človek ustvaril zase, kot vseh dogodkov v svetu sploh. S posebno tehniko, ki jo imenujemo »tehnika vrvohodca«, si zagotovimo umirjeno raven razvoja ter samozadostnost vseh lastnih dogodkov in celo vsega sveta zgolj s prisotnostjo človekovega fizičnega telesa. S pomočnjo posebne tehnike »krogle večnosti« lahko vidimo, kako je vsak objekt informacije napolnjen z življenjem, razumemo, kako je Stvarnik ustvaril Svet kakor iz niča, torej razumemo proces stvarjenja svetlobe, iz katere je bil ustvarjen svet.

Tehnike Grigorija Grabovoja so dokazano učinkovite. Seminar poteka v obliki seminarja – delavnice, kjer so teoretične podlage dopolnjene s ciljno naravnanimi praktičnimi vajami. Vedno bodo podani tudi odgovori na vprašanja udeležencev.

Predavatelj Vjačeslav Konev podaja znanje na enak način, kot avtor Nauka, Grigorij Grabovoj, konceptualno, posledično, kjer eno znanje opredeljuje naslednje znanje in razumevanje. Logično povezani drug z drugim razvijajo razumevanje splošne slike, kar je neobhodno potrebno za uspešno in hitro doseganje rezultatov upravljanja.

Zgodnje prijave: do 15. 2. 2017

Izmenjava energije: 240 €; cena za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 210 €.

Za vse štiri dni (23.- 26. 2. 2017) in dva seminarja (“Tehnike za hitro in pravilno uporabo znanj” in “Mikrosistemi za zagotavljenje Večnega življenja”) 340 €; za prijave do vključno 15. 2. 2017: 300 €; za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 300 €.

Plačilo prvi dan seminarja ali preko TRR:
Namen: Seminar (datum)
Znesek:
IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
BIC banke prejemnika: HDELSI22
Prejemnik: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najžer, s.p., Drenikova 18, 1000 Ljubljana

Informacije in prijave:
Elizabeta Bobnar Najžer
info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba.

Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in brezplačni zvočni posnetek – s seboj prinesite USB-ključke, ker boste zvočni zapis prejeli takoj po seminarju. Seminar bo v ruščini s prevodom v slovenščino.

Elizabeta Bobnar Najžer, organizatorka in prevajalka, je predavateljica na Izobraževalnem centru za izobraževanje
Nauka Grigorija Grabovoja, generalni direktor izobraževalnega centra je Grigori Grabovoi.Vsa izobraževanja, ki jih organizira in / ali izvaja Elizabeta Bobnar Najžer se izvajajo po neposrednih navodilih avtorja in v skladu z načeli
Univerze Grigorija Grabovoja (v ustanavljanju).

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju: 46818