Stvarjenje Materije večnega življenja s pomočjo občutka »Ljubezen«

Stvarjenje Materije večnega življenja s pomočjo občutka »Ljubezen«