1

Uvodni seminar »Upravljanje s številkami, besedami, geometrijskimi oblikami«

Uvodni seminar »Upravljanje s številkami, besedami, geometrijskimi oblikami«
sobota, nedelja, 3. in 4. oktober 2015, vsak dan od 9.00 do 16.00

Kraj: Ljubljana, Vidovdanska ulica 2

Osnovni seminar je namenjen popolnim začetnikom, brez predznanja. Jasno, nazorno in pregledno podana snov omogoča delo na sebi že med seminarjem. Po seminarju je vsak udeleženec usposobljen za delo za osebni večni razvoj. Poseben poudarek je na podrobni predstaviti upravljanja, osredotočanja, oblikovanja ciljev v življenju. Skupne koncentracije pomagajo hitro, točno in poglobljeno osvojiti informacije nauka Grigorija Grabovoja ter jih integralno povezati.
Metode in znanja Grigorija Grabovoja nas učijo, kako z uporabo nadzora nad zavestjo upravljati s svojim življenjem, biti srečen, ostati zdrav in mlad, živeti v izobilju, v skladnih družinskih in poslovnih odnosih, se večno razvijati. Hkrati nas uči delovati za odrešitev in skladen razvoj vseh ljudi ter za preprečitev katastrof globalnih razsežnosti.

Načrt seminarja

1. Uvod in predstavitev Grigorija Grabovoja.
2. Odrešitev in skladen razvoj notranjega in zunanjega sveta.
3. Grabovojeva opredelitev duše, duha, zavesti in fizičnega telesa.
4. Grabovojeva razlaga zgradbe sveta.
5. Kaj je to »upravljanje«?
6. Tehnike z geometrijskimi liki.
7. Tehnike z besedami.
8. Tehnike s številčnimi nizi.
9. Tehnike za preobražanje negativne informacije v pozitivno.
10. Tehnika za normiranje velikih in malih objktov.
11. Normiranje s svetlobo (primer hrbtenica).
12. Tehnika obnavljanja informacij v celicah.
13. Delo za druge osebe.
14. Delo za makro raven.
15. Nova besedila Grigorija Grabovoja.

Predavateljica: Elizabeta Bobnar Najžer

Izmenjava energije

Za Uvodni seminar, sobota, nedelja, 3. in 4. 10. 2015, od 9.00 do 16.00: 120 €; za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence 100 €.

Vabljeni, da se nam pridružite, obvezne prijave do 30. 9. 2015.

Izvedba in gradivo v slovenskem jeziku, neposredni prevod iz del Grigorija Grobovoja v ruščini.Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Informacije in prijave:
Elizabeta Bobnar Najžer
info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizator: Elizabeta Bobnar Najžer, imetnica licence za prenos nauka dr. Grigorija Grabovoja, predsednica Društva Večna svetloba, ki povezuje uporabnike duhovnih tehnik Grigorija Grabovoja.

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48