1

Uvodni tečaj Nauka Grigorija Grabovoja, modul 1/5

Grabovoj: Uvodni tečaj Nauka Grigorija Grabovoja, modul 1/5

Predavateljica: Elizabeta Bobnar Najžer, licencirana predavateljica izobraževalnega centra Grigori Grabovoi v Beogradu

Kdaj: petek, 15. 9.  2017, od 17.00 do 21.00

Kraj:  predavalnica podjetja Inter-es, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

Primeren za popolne začetnike!

»Uvodni tečaj« je sestavni del izobraževalnega »PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA PODAJANJE NAUKA GRIGORIJA GRABOVOJA« in je namenjen oblikovanju sistematičnega, celovitega razumevanja Nauka Grigorija Grabovoja »O Odrešitvi in harmoničnem razvoju« kot izobraževalnega sistema, ki omogoča ljudem, ne glede na njihovo starost, stopnjo izobrazbe, veroizpoved in socialni položaj, spoznati zakone razvoja realnosti ter obvladati tehnike večnega življenja in harmoničnega razvoja. Tečaj je oblikoval avtor sam, z namenom, podati točne informacije o svojem Nauku in je namenjen vsem, ki se prvič srečujejo z naukom ter za tiste, ki želijo nauk posredovati naprej.

Uvodni tečaj bo izveden v petih modulih.

Udeleženci bodo po vsakem modulu prejeli potrdilo o udeležbi. Zadnji modul bo namenjen ponovitvi snovi in izpitu. Udeleženci vseh petih modulov ob uspešno opravljenem izpitu prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju, ki velja tudi za sklenitev podlicenčne pogodbe z Grigorijem Grabovojem. Uvodni tečaj (izveden v celoti), velja tudi za opravljeno obveznost izobraževanja za študente. Moduli se bodo občasno ponavljali.

Jasno, nazorno in pregledno podana snov omogoča delo na sebi že med seminarjem. Poseben poudarek je na podrobni predstaviti upravljanja, osredotočanja, oblikovanja ciljev v življenju. Skupne koncentracije pomagajo hitro, točno in poglobljeno osvojiti informacije nauka Grigorija Grabovoja ter jih integralno povezati.

Metode in znanja Grigorija Grabovoja nas učijo, kako z uporabo nadzora nad zavestjo upravljati s svojim življenjem, biti srečen, ostati zdrav in mlad, živeti v izobilju, v skladnih družinskih in poslovnih odnosih, se večno razvijati. Hkrati nas uči delovati za odrešitev in skladen razvoj vseh ljudi ter za preprečitev možnih katastrof globalnih razsežnosti.

Vsebina Modula 1:

  • Nauk Grigorija Grabovoja »O Odrešitvi in harmoničnem razvoju« je samostojni nauk, katerega edini avtor je Grigorij Petrovič Grabovoj.
  • Znanja, ki jih vsebujejo knjige Grigorija Grabovoja, imajo uporabni značaj, ki slehernemu človeku daje možnost, da doseže večno življenje.
  • Osnovne naloge Nauka Grigorija Grabovoja »O Odrešitvi in harmoničnem razvoju« so: makro odrešitev, vstajenje, neumiranje živečih, zagotavljanje pogojev za večni sistematični harmonični razvoj vseh objektov realnosti skladno z nalogami Stvarnika.
  • Seznam temeljnih pojmov, ki se nanašajo na ureditev sveta, fizične realnosti v Nauku Grigorija Grabovoja »O Odrešitvi in harmoničnem razvoju«, in omogočajo postavitev platforme za točno razumevanje Stvarnikovih procesov pri izgradnji in upravljanju z realnostjo ter stopanje na pot nauka, da bi delovali enako kot Stvarnik.
  • Koncentracije s tehnikami Grigorija Grabovoja.
  • Razlaga tehnik, opisanih v delih Grigorija Grabovoja.

Prijave: do 14. 9. 2017

Izmenjava energije: 85 €; cena za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 75 €.
Za ponovne udeležence in predavatelje velja 50 % popust.

Plačilo prvi dan seminarja ali preko TRR:
Namen: Seminar (datum)
Znesek:
IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
BIC banke prejemnika: HDELSI22
Prejemnik: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najžer, s.p., Drenikova 18, 1000 Ljubljana

Informacije in prijave:
Elizabeta Bobnar Najžer
info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizator: Elizabeta Bobnar Najžer.

Elizabeta Bobnar Najžer, licencirana predavateljica, organizatorka in prevajalka, je predavateljica na Izobraževalnem centru za izobraževanje Nauka Grigorija Grabovoja, generalni direktor izobraževalnega centra je Grigori Grabovoi.a
Vsa izobraževanja, ki jih organizira in / ali izvaja Elizabeta Bobnar Najžer se izvajajo po neposrednih navodilih avtorja in v skladu z načeli Univerze Grigorija Grabovoja (v ustanavljanju).
Elizabeta ima poglobljena znanja o Nauku, ter dolgoletne izkušnje s posredovanjem znanj, osebnim svetovanjem, vodenjem skupin. Ima veliko število lastnih rezulatatov upravljanja, uspešno je številnim svetovala pri normiranju zdravja, dogodkov v življenju, finančnih situacijah, odnosih v družini, partnerskih odnosih, priholoških težavah.
Je predana točnemu posredovanju znanja Grigorija Grabovoja, ki zagotavlja kakovostno predajo znanja in učinkovito uporabo v lastnem življenju..

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju: 46818