1

Veselje upravljanja

Avtorski seminar Grigorija Grabovoja

Veselje upravljanja
seminar

 

Predavateljica: Marina Morozkina, pooblaščena licencirana predavateljica izobraževalnega centra Grigori Grabovoi v Beogradu

Kdaj: sobota in nedelja, (1.-2.12.2018) vsak dan od 9.00 do 16.00

Kraj:  Ljubljana, Cesta na Brdo 85 (predavalnica podjetja Inter-es)

V seminarju Veselje upravljanja Grigorij Grabovoj daje poseben poudarek tehnikam veselja, ki zagotavljajo stabilnost in rezultativnost upravljanja. Upravljanje ni odvisno od obsega znanja, ki ga imate. Z enim samim signalom Veselja lahko ugotovite, kaj je v neki knjigi, dokumentu, načrtu, katalogu, katerikoli shemi, dobro za vas. In na podlagi tega se lahko odločite bodisi za upravljanje za spremembo dokumenta in posledično svoje prihodnosti, bodisi za okrepljeno delovanje v pozitivni smeri. Podane bodo nove tehnike za upravljanje s tehničnimi sistemi, ki so v sedanji tehnogeni dobi vedno bolj pomembne.

Vsebina:

  • Pozitivna struktura upravljanja – kaj je to in kako jo ustvarimo.
  • Tehnika za izgradnjo stabilnega, točnega upravljanja.
  • Tehnike, ki omogočajo vzdržati »težko« upravljanje v kritičnih situacijah zase ali za drugo osebo.
  • Spreminjanje informacije s tehnikami veselja.
  • Uporaba logičnega statusa med upravljanjem.
  • Tehnika »signal Veselja«.
  • Opredeliti element Veselja kot kriterij izpolnitve upravljanja.

Tehnike Grigorija Grabovoja so dokazano učinkovite. Seminar poteka v obliki seminarja – delavnice, kjer so teoretične podlage dopolnjene s ciljno naravnanimi praktičnimi vajami. Vedno bodo podani tudi odgovori na vprašanja udeležencev.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike, saj Nauk Grigorija Grabovoja sam v sebi vsebuje sistem, ki vsakemu omogoča, da razvija svojo zavest in predvsem takoj uporabi vse pridobljene tehnike na kateremkoli seminarju ali delavnici v vsakdanjem življenju.
Seminar je del Izobraževalnega programa Nauka Grigorija Grabovoja in za študente Izobraževalnega centra velja kot opravljena obveznost iz programa

Seminar je del Izobraževalnega programa Nauka Grigorija Grabovoja in za študente Izobraževalnega centra velja kot opravljena obveznost iz programa, po tem, ko opravijo izpit.

Prijave do 30. 11. 2018.

Izmenjava energije: 227
Cena za študente, upokojence: 178 €.

Plačilo prvi dan seminarja ali preko TRR:
Namen: Seminar (datum)
Znesek:
IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
BIC banke prejemnika: HDELSI22
Prejemnik: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najžer, s.p., Drenikova 18, 1000 Ljubljana

Informacije in prijave:
Elizabeta Bobnar Najžer
info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba.

Seminar bo v ruščini s konsekutivnim prevodom v slovenščino. Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in brezplačni zvočni posnetek. S seboj prinesite USB-ključek, ki naj bo v  kuverti s povratnim naslovom. Zvočni zapis boste po tehnični obdelavi prejeli po pošti na dom. Seminar bo v ruščini s prevodom v slovenščino.

Elizabeta Bobnar Najžer, organizatorka in prevajalka, je predavateljica na Izobraževalnem centru za izobraževanje
Nauka Grigorija Grabovoja, generalni direktor izobraževalnega centra je Grigori Grabovoi.Vsa izobraževanja, ki jih organizira in / ali izvaja Elizabeta Bobnar Najžer se izvajajo po neposrednih navodilih avtorja in v skladu z načeli
Univerze Grigorija Grabovoja (v ustanavljanju).

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju: 46818