1

Vloga misli pri upravljanju v večnem življenju

Avtorski seminar Grigorija Grabovoja

Vloga misli pri upravljanju v večnem življenju

Seminar s praktično delavnico

Predavatelj: Vjačeslav Konev, diplomirani predavatalej Nauka Grigorija Grabovoja

Prevaja: Elizabeta Bobnar Najžer, diplomirana predavateljica Nauka Grigorija Grabovoja

Kdaj: petek do nedelja, 6. –  8. 3.  2020, petek, 13.00 – 19.30,  sobota 9.00 -18.00 in nedelja 9.00 – 17.00

Kraj:  Ljubljana, Hotel M, Derčeva 4

Tehnike, ki jih bomo obravnavali na tem seminarju, so zelo praktično naravnane, in so uporabne za takojšnje normiranje zdravja, upravljanja z dogodki, zagotavljanja stabilnosti kakršnegakoli spoznanja, korigiranja zunanjih dogodkov, fizičnega telesa.  Sočasno razvijamo svoje misli, da se zavedajo sposobnosti, generirati normirajoči biosignal, da lahko ta signal v obliki snopa svetlobe bolj učinkovito usmerjamo in uporabljamo. S tem se učimo delovati in predvsem graditi na enak način, kot deluje in gradi Stvarnik v svojem večnem življenju. In to nas spet vodi k praktično naravnanemu razvijanju svoje Zavesti, da že v sedanjosti deluje enako, kot deluje Stvarnik. S tem sedanjost izenačimo z večnim. Ker je večno izključno in samo harmonično, pravzaprav te lastnosti vnašamo v vsakdanje delovanje, da si zagotovimo dobro, blagodejno prihodnost.

Podane bodo tudi razlage, ki omogočajo razumevanje delovanja številčnih nizov.

Vse tehnike so enostavne in se jih z lahkoto nauči vsakdo ter do sedaj še niso bile predstavljene.

Pudarki iz vsebine:

  • Smiselnost razvoja uma za razvoj posameznika in civilizacije.
  • Tehnike z informacijo številke »štiri«.
  • Tehnika sistema navpičnih plasti informacij.
  • Tehnike s prvotno strukturo in ravnijo upravljanja.
  • Tehnike za spreminjanje informacije v preteklosti za zagotavljanje harmonične sedanjosti in prihodnosti s številko.
  • Tehnike za vzpostavitev pravilnega delovanja vseh mehanizmov v fizičnem telesu.
  • Tehnika za večni razvoj izbranih organov v telesu.
  • Vloga impulznosti organa pri zagotavljanju celovitosti človeka.

Seminar z razširjenimi pojasnitvami bo podan na podlagi avtorskega seminarja Grigorija Grabovoja »Nauk o Bogu. Impulzi večnega življenja,« ki ga je Grabovoj prvič izvedel 11. avgusta 2015. To je že peti seminar v seriji 12 iz leta 2015, ki jih je Grabovoj posvetil Tehnologijam Večnosti. Kot pri vseh seminarjih iz leta 2015, je pri stvarjenju materiala Grigorij Grabovoj uporabil Metodo upravljajočega napovedovanja za zagotovitev Večnega življenja.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za izkušene praktike, saj Nauk Grigorija Grabovoja sam v sebi vsebuje sistem, ki vsakemu omogoča, da razvija svojo zavest in predvsem takoj uporabi vse pridobljene tehnike na kateremkoli seminarju ali delavnici v vsakdanjem življenju.
Seminar je del Izobraževalnega programa Nauka Grigorija Grabovoja in za študente Izobraževalnega centra velja kot opravljena obveznost iz programa, po tem, ko opravijo izpit.

Predavatelj Vjačeslav Konev podaja znanje na enak način, kot avtor Nauka, Grigorij Grabovoj, konceptualno, posledično, kjer eno znanje opredeljuje naslednje znanje in razumevanje. Logično povezani drug z drugim razvijajo razumevanje splošne slike, kar je neobhodno potrebno za uspešno in hitro doseganje rezultatov upravljanja.

Prijave: 2.3.2020.

Izmenjava energije: 339 €; cena za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 298 €

Plačilo prvi dan seminarja ali preko TRR:
Namen: Seminar (datum)
Znesek:
IBAN: SI56 6100 0000 9050 641
BIC banke prejemnika: HDELSI22
Prejemnik: EHO PR, Elizabeta Bobnar Najžer, s.p., Drenikova 18, 1000 Ljubljana

Informacije in prijave:
Elizabeta Bobnar Najžer
info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba.

V sak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in brezplačni zvočni posnetek. S seboj prinesite USB-ključek, ki naj bo v  kuverti s povratnim naslovom. Zvočni zapis boste po tehnični obdelavi prejeli po pošti na dom. Seminar bo v ruščini s prevodom v slovenščino.

Elizabeta Bobnar Najžer, organizatorka in prevajalka, je predavateljica na Izobraževalnem centru za izobraževanje
Nauka Grigorija Grabovoja, generalni direktor izobraževalnega centra je Grigori Grabovoi.Vsa izobraževanja, ki jih organizira in / ali izvaja Elizabeta Bobnar Najžer se izvajajo po neposrednih navodilih avtorja in v skladu z načeli
Univerze Grigorija Grabovoja (v ustanavljanju).

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48
Normiranje dogodkov v vsakdanjem življenju: 46818