Grigorij Grabovoj

Grigorij Grabovoj

Nauk Grigorija Petroviča Grabovoja »O odrešitvi in skladnem razvoju«

Grigorij Grabovoj je doktor fizičnih in matematičnih znanosti, akademik, avtor odkritja prostora ustvarjalne informacije in izvirnih del za napovedovanje prihodnjih dogodkov, njihovo upravljanje in popravljanje. Rodil se je 14. 11. 1963 v vasi Kirovski (nekdanja Bogara), okrožje Kirov, regija Čimkent v Kazahstanu. Številčni niz za popolno skladnost je njegov rojstni datum: 14111963.

Za več informacij obiščite spletno stran http://www.ggrig.com/

»Človek je sposoben z lastno zavestjo spremeniti informacijo, ter tako upravljati z dogodki na vseh področjih svojega življenja.«

Svojo zavest dvigujemo skozi dojemanje. Če spremenimo fokus svojega dojemanja, bomo spremenili tudi svojo zavest. S spreminjanjem svoje zavesti spremenimo svojo resničnost, ter posledično tudi videz in stanje našega sveta. Svoja znanja je Grabovoj opisal v številnih knjigah in jih podal na preko 350 predavanjih.

»Ta Nauk sem napisal, da bi predal orodje za odrešitev vsakemu v lastno uporabo. Cilj Nauka je naučiti vsakega posameznika, skupino ljudi, javne organizacije, kako se rešiti možne svetovne katastrofe in kako delovati v smeri ustvarjalnega skladnega razvoja. Glede na izbrani cilj sem najprej preveril osebno prakso odrešitve na podlagi lastne Zavesti.
Vsakdo, ki osvoji ta Nauk, lahko realno odreši tako sebe kot vse okoli sebe v pogojih možne svetovne katastrofe. To so lahko možne katastrofe zaradi že obstoječih jedrskih, bakterioloških, kemijskih ali drugih oblik orožja, ki ga je izdelal človek, ali pa možne svetovne katastrofe zaradi kakršnih koli zunanjih škodljivih sistemov.
Cilj tega Nauka je tudi dokazati, da je popolnoma obnovljiva vsaka materija, vsaka informacija, zato je uni?enje preprosto nesmiselno.«
Grigorij Grabovoj

Poučevanje oziroma nauk Grigorija Grabovoja se nenehno razvija, vendar ostaja njegov splošni cilj vedno in predvsem odrešitev in skladen razvoj sveta, od tod ime nauka “O odrešitvi in skladnem razvoju«, rusko: «О спасении и гармоничном развитии».

7. oktobra 1999 je začel veljati njegov patent za izum:»Način preprečevanja katastrof in ureditev njegove izvedljivosti.«

V opisu patenta so podane utemeljitve načina normalizacije dogodkov z uporabo normalizacijskega biosignala: znanstvene, instrumentalne in potrjene z realnimi rezultati. Tako je patentiran način, ki dokazuje, da branje in učenje del Grigorija Grabovoja spodbuja normalizacijo dogodkov človeka v smeri večnega razvoja. Normalizacija dogodkov človeka v smeri večnega razvoja je izvedljiva zato, ker človek preprečuje uničujoče pojave v lastnem organizmu in okolju, ki ga obkroža, z uporabo svoje zavesti. Zavest z razmišljanjem generira biosignale in tako organizira večno življenje.

Grabovoj vidi odrešitev sveta kot celote in tudi vsakega posameznika, ki je njegov del ter razvoj v skladu z večnim ustvarjalnim razvojem. Temelji na predpostavki, da obstaja Stvarnik, ki ga priznavajo vse kulture in religije. Njegova znanja niso religija, temveč znanja o življenju.

Namen njegovega dela je preprečiti katastrofo globalnih razsežnosti z uporabo nadzora nad zavestjo ter obenem doseči lastne cilje. Ta cilj bo dosežen s širjenjem tega novega znanja, z dejavnim sodelovanjem vsakega posameznika, ter s prevzemanjem osebne in individualne odgovornosti.

Svojo zavest dvigujemo skozi dojemanje.

Če spremenimo fokus svojega dojemanja, bomo spremenili tudi svojo zavest. S spreminjanjem svoje zavesti spremenimo svojo resničnost, ter posledično tudi videz in stanje našega sveta.

O tem je Grigorij Grabovoj napisal knjigo: Oživljenje ljudi in večno življenje – naša resničnost od zdaj naprej

Rusko: Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!

Naš svet je na razpotju, na križišču, kjer moramo doseči soglasje. Po eni strani je naša Zemlja polna uničevalnega potenciala, orožja v neizmernih količinah, nadaljuje se trpljenje, revščina, bolezen in zatiranje narodov; po drugi strani pa izkušamo novo raven zavesti – njeno stalno zviševanje.

Nenehna uporaba njegovega nauka omogoča izkušanje zviševanja zavesti, kar nam daje možnost odrešiti vedno več ljudi. Vsaka rešena duša hkrati povzroči tonično uskladitev v svojem okolju in posledično skladen razvoj sveta.

Rezultat tega bo naša zavestna popolna svoboda, ko se bomo zavestno poistovetili s Stvarnikom.

Ker smo ljudje edinstveni in se drug od drugega razlikujemo, je obnavljanje našega telesa (kaj šele skladnost vsega sveta) težko sprožiti z enim samim univerzalnim postopkom. Sedaj lahko vsak izmed nas izbere svojo ‘lastno’ metodo, ki jo lahko najboljše izvaja, in ki je zanj najbolj zabavna.