Družba Grigori Grabovoi d.o.o.

Družba «GGdoo-znakGrigori Grabovoi d.o.o.»

Z velikim veseljem sporočamo pomembno in zanimivo informacijo o tem, da je bila 27. 6. 2015 v Beogradu v Srbiji ustanovljena družba “Grigori Grabovoi D.O.O.” Edini ustanovitelj je dr. Grigorij Petrovič Grabovoj.
Družba je ustanovljena skladno z načeli Ekonomije Večnega Razvoja, predstavljene v Nauku Grigorija Grabovoja. Zato ne moremo sodelovati z družbami ali podjetji, ki so kakorkoli neposredno ali posredno povezani s kakršnimikoli vejami vojaške industrije. Moto podjetja je »Bolje je trgovati kot se vojskovati!«

Predstavitev poslovnega načrta

http://www.grigori-grabovoi.world/

Dejavnost podjetja

1. Poslovno posredovanje in proizvodnja naprav.
2. Univerza “Grigori Grabovoi”.
3. Promocija blagovnih znamk “Grabovoi” in “Grigori Grabovoi”.

1. Poslovno posredovanje in proizvodnja naprav

Poslovno posredovanje in proizvodnja naprav sta sestavljena iz treh delov:

Segment 1.а: Proizvodnja naprav na podlagi patenta »Kristalni modul«
Segment 1.b: Pretvorba sončne energije v toplotno in električno energijo
Segment 1.c: Priložnost za sodelovanje pri iskanju investitorjev

Segment 1.а: Proizvodnja naprav na podlagi patenta »Kristalni modul«

Proizvodnja naprav za različne uporabne namene na podlagi patentov Grigorija Grabovoja, ki uporabljajo kristalne module in druge sisteme.

Segment 1.b: Pretvorba sončne energije v toplotno in električno energijo

Pretvorba sončne energije v toplotno in električno energijo vključuje raziskave, proizvodnjo, montažo in vzdrževanje sončnih celic, baterij ter drugih naprav. Družba ima predpogodbe s proizvajalci ter z drugimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki bodo izvajale montažo in vzdrževanje. Bistvo nove poslovne možnosti je zvišanje stopnje uporabe sončne energije.

Inovativne tehnične rešitve Girgorija Grabovoja, ki omogočajo bolj učinkovito uporabo sončne energije

– Uporabljeni sta dve vzporedni odsevni površini, ki zagotavljata ponavljajoč se odboj sončnih žarkov pod določenim kotom. Absorpcija svetlobe poteka na površini, ki je obdelana po specialni topologiji, kar omogoča od 5 do 7 odstotkov višjo učinkovitost od povprečne. Sončne celice delujejo tudi v oblačnem vremenu in drugih pogojih slabe sončne osvetljenosti.

– Akumulatorji za sončne celice so izdelani z uporabo tehnologije Grigorija Grabovoja in bolj učinkovito akumulirajo elektriko, ki jo proizvedejo sončne celice. To omogoča uporabo elektrike ponoči in v pogojih, ko ni vira sončne energije (ni direktne sončne svetlobe).

– Sončne plošče so lahko narejene na kakršnikoli podlagi, tudi upogljivi, in sicer z razprševanjem odbojne snovi na površino.

– Dodatna izjemna rešitev je uporaba kompleksnih (večkratnih) monokromatskih žarkov, ki se sekajo v določeni točki na določeni višini v atmosferi. Okoli te točke se ustvarja področje, ki sončne žarke na poti do sprejemnika sončne energije razcepi na mikrovalove. Na ta način se energija ojači, pomembno se zviša učinkovitost pretvorbe sončne energije.

Imetnike licenčnih in podlicenčnih pogodb ter druge zainteresirane pravne osebe vabimo k sodelovanju pri dejavnostih zvišanja prodaje, posredovanja ter pridobivanja novih strank. Provizija za posredovanje je od 3 do 10 %, odvisno od količine naročenega blaga.

Poslovno posredništvo je možno v smislu iskanja kupcev za proizvode naše družbe, ki so izdelani z uporabo patentov in znanja Grigorija Grabovoja. Poleg tega je možno posredništvo za vse druge naprave, ki jih proizvajajo podjetja, s katerimi imamo sklenjene dogovore o sodelovanju.

Segment 1.c: Priložnost za sodelovanje pri iskanju investitorjev

Dokler se človeška zavest ne bo razvila do stopnje uporabe Tehnik Večnega življenja, bodo potrebne različne tehnološke naprave.
In to je priložnost za podpisnike licenčnih in podlicenčnih pogodb in drugih zainteresiranih za iskanje investitorjev za različne projekte družbe.

2. Univerza “Grigori Grabovoi”.

Izobraževalni programi Grigorija Grabovoja so narejeni za učinkovit razvoj človeške zavesti. Zato je del delovanja naše družbe tudi vzpostavitev Univerze »Grigori Grabovoi«.

Prva etapa v razvoju Univerze je vzpostavitev izobraževalnega programa na daljavo z uporabo internetnih tehnologij. Podpisniki licenčnih in podlicenčnih pogodb imajo priložnost sodelovati kot predavatelji.

Druga etapa je organiziranje tečajev izobraževanja, ki jih je ustvaril Grigorij Grabovoj, v okviru Univerze.

Tretja etapa je ustanovitev Univerze »Grigori Grabovoi« v Beogradu v Srbiji. Univerzitetni kurikulum poteka na dveh ravneh:

– Prva raven: so predavanja o Nauku Grigorija Grabovoja tam, kjer bodo organizirane fakultete v skladu z oddelki Nauka.
– Druga raven: profesorji iz drugih univerz bodo predavali v vsebino svojih predmetov tudi na Univerzi »Grigori Grabovoi«.

Izobraževalni program bo sestavljen tako, da bodo vanj vključeni oddelki Nauka Grigorija Grabovoja, ki se nanašajo neposredno na izbrane predmete. Na primer: Ekonomija + Ekonomija večnega življenja.

3. Promocija blagovnih znamk “Grabovoi” in “Grigori Grabovoi”

Sodelovanje pri promociji blagovnih znamk Ustanovitelja je možno na dva načina:

– Uporaba blagovnih znamk pri vaših proizvodih in / ali storitvah.
– Posredovanje med lastnikom blagovne znamke in pravnimi osebami, ki jo želijo uporabljati.

Blagovne znamke se lahko uporabljajo selektivno v eni ali več dejavnostih podjetja. Nadomestilo za uporabo avtorske pravice znaša 2 %. Dogovoriti se je možno tudi za obdobje mirovanja uporabe avtorskih pravic, v katerem se ne plačuje nadomestila.

Dodatne prednosti uporabe blagovnih znamk “Grabovoi” in “Grigori Grabovoi”:

A) Boljši položaj na trgu za izdelke in storitve, ki nimajo lastne uveljavljene blagovne znamke.
B) Sodelovanje z drugimi podjetji, ki uporabljajo iste blagovne znamke v istih ali drugih razredih.
C) Možnost stalnega izobraževanja in razvoja profesionalnih navad preko uporabe specializiranih elektronskih knjig in drugih gradiv, ki so za uporabnike blagovnih znamk na voljo brezplačno.
Vse te možnosti bodo na voljo tistim, ki uporabljajo blagovne znamke ter skupinam v omrežju Facebook, na posebni spletni strani.

Da bi dosegli učinkovito sodelovanje na področju blagovnih znamk, vas prosimo, da nam na e-naslov grigori.grabovoi.doo@gmail.com pošljete akcijski načrt, vključno s terminskim načrtom.

Blagovne znamke “Grabovoi” in “Grigori Grabovoi” so razvrščene v sedem razredov in nekaj deset podrazredov, kar dejansko nudi širok spekter možnosti in lahko vsakdo najde želeno interesno področje delovanja in ustvarjanja. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.grigori-grabovoi.world/

Družba »Grigori Grabovoi d.o.o.« je bila ustanovljena 27. 6. 2015 v Beogradu, Srbija.
Njen edini ustanovitelj je dr. Grigorij Petrovič Grabovoj.
Informacija je bila prvič predstavljena javnosti preko spletnega obvestila, 10. 7. 2015.
Dodatne informacije: www.grigori-grabovoi.world