Elizabeta Bobnar Najžer

Elizabeta Bobnar Najžer

Kontakt:

T: +386 51 378 405
E: info@center-grabovoi.si
W: www.center-grabovoi.si
Skype: bobnarbeti

Imetnica licenčne pogodbe za uporabo blagovne znamke Grigorija Grabovoja za uporabo njegovih del in za izdajanje knjig v slovenščini od leta 2015 dalje. Licencirana predavateljica na mednarodni ravni od leta 2015. Več o predavalteljih na http://www.legalcenter88.com/prepodavateli/

Želite seminar, predavanje, delavnico, predstavitev ali praktično izvajanje koncentracij za skupine v vašem kraju?
Sporočite vaše želje po  e-pošti ali izpolnite kontaktni obrazec.

Dejavnost:

 • širjenje Nauka Grigorija Grabovoja »O Odrešitvi in skladnem razvoju« ter promocija dela Grigorija Petroviča Grabovoja;
 • izvedba seminarjev, delavnic, praktičnih vaj za skupine in nudenje osebnih svetovanj o uporabi metod Grigorija Grabovoja za normiranje življenjskih dogodkov, ponovne vzpostavitve zdravja, razvoja zavesti.

Elizabeta Bobnar Najžer je končala Filozofsko fakulteto na Univerzi v Ljubljani in je po izobrazbi profesorica slovenščine in ruščine. Ima dolgoletne izkušnje kot novinarka, urednica in profesionalka odnosov z javnostmi.

Z Naukom dr. Grigorija Grabovoja »O Odrešitvi in skladnem razvoju« se je srečala leta 2011, ko je prebrala knjigo »Vstajenje in večno življenje – od sedaj naprej naša realnost«. Redno je izvajala vaje in koncentracije ter dosegla odlične rezultate normiranju dogodkov v vsakdanjem življenju, dogodkov na področju zdravja, financ, medosebnih odnosov. Po tem, ko se je prepričala o dejanski praktični učinkovitosti upravljavskih metod Grigorija Grabovoja, je začela znanje predajati tudi drugim, saj je želela, da je vsem ljudem omogočeno večno in skladno življenje, biti vedno zdravi, živeti v ljubezni in veselju.

Leta 2012 je podpisala podlicenčno pogodbo za uporabo blagovne znamke Grigorija Grabovoja za uporabo njegovih del.

Leta 2015 je podpisala licenčno pogodbo za uporabo blagovne znamke Grigorija Grabovoja za uporabo njegovih del in za izdajanje knjig v slovenščini.

Septembra 2012 je v Ljubljani ustanovila društvo z imenom Večna svetloba, ki združuje vse, ki se želijo aktivno učiti Nauka ter ga vnesti v svoje vsakdanje življenje. Od ustanovitve dalje je predsednica društva.

Od januarja 2013 redno enkrat na teden vodi praktične koncentracije za normiranje dogodkov, osebni razvoj, večno življenje ter makrorešitev. Od leta 2015 vodi tri različne skupine, posebej za začetnike in za napredne praktike, ki se jih redno udeležuje od 30 do 50 oseb.

Je predavateljica in za svoje seminarje pripravi gradivo, ki ga prejmejo udeleženci. Gradivo je prevedeno neposredno iz del Grigorija Grabovoja v ruščini in dopolnjeno z lastnim izkušnjami.

Poročila o doseženih rezultatih udeležencev seminarjev, delavnic in praktičnih vaj dokazujejo, da znanje prenaša razumljivo in točno, kar ljudem omogoča takojšnjo uporabo Nauka in doseganje lastnih rezultatov. Udeleženci so na mednarodnem obrazcu poročali o uspešnem normiranju dogodkov v vsakdanjem življenju, normiranju zdravja, finančnega stanja, medosebnih odnosov, poslovnih rezultatov in drugem.

Je organizator seminarjev za tuje predavatelje.

Ima izkušnje s konsekutivnim prevajanjem seminarjev iz ruščine v slovenščino ter prevaja knjige in avtorske seminarje Grigorija Grabovoja v slovenščino.

Predava v slovenščini in angleščini.

 Odločila se je živeti večno.

Moto: "Upravljanje z dogodki po metodah Grigorija Grabovoja sem vnesla v svoje vsakodnevno življenje in je postalo del mene. Vesela sem možnosti, da nadzorujem skladen razvoj dogodkov v svojem življenju, življenju mojih sorodnikov in bližnjih, harmonizirati dogodke vsega Sveta, ki mi nudi tudi priložnost, da realiziram naloge svoje Duše in se naučim živeti večno."

Seznam seminarjev Nauka Grigorija Grabovoja:

 1. Uvodni seminar o Nauku Grigorija Grabovoja.
 2. Metode koncentracije.
 3. Obnova človeškega organizma s koncentracijo na številih.
 4. Obnova materije človeka s koncentracijami na števila.
 5. Številčni nizi za psihološko normiranje.
 6. Števila za uspešnost v poslu.
 7. Vstajenje ljudi in večno življenje – zdaj je to naša resničnost!
 8. Zvezdna števila za večno življenje.
 9. Številčni atlas ustvarjanja ljudi in večnega življenja.

Danes je razširjanje nauka Grigorija Grabovoja "O odrešitvi in skladnem razvoju" potreben in pomemben dejavnik, ki vpliva na hitrejše doseganje in zagotavljanje večnega, zdravega in skladnega življenja za vsakogar.
Nauki pokrivajo vsa področja človekovega življenja. Osnovni in ključni element v njih je doseči odrešenje v kateri koli kombinaciji dogodkov. Zaradi tehnik lastne zavesti človek s študijem del Grigorija Grabovoja gradi določen nadzor za resnični večni razvoj sebe in drugih ljudi. Učinkovitost metod in tehnik Nauka Grigorija Grabovoja je dokazana z znanstvenega vidika in večkrat potrjena s praktičnimi rezultati.

Diplome in potrdila

Diploma z odliko specialistke Nauka Grigorija Grabovoja. Izdajatelj Izobraževalni center za izobraževalni program o Nauku Grigorija Grabovoja. Zaporedna številka 14, izdana 12. marca 2018

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48