Testiranje Naprave za razvoj koncentracij večnega življenja PRK-1U