Uspešno končana seminarja “Princip vsesplošnosti v večnem življenju” in “Tehnologije upravljanja preteklosti in prihodnosti z Zavestjo”