A tarefa da Doutrina Grigory Grabovoy para proporcionar vida eterna para todos abrange o seguinte: