Patent št. 2148845: »Način preprečevanja katastrof in naprava za njegovo izvajanje« Začetek veljavnosti: 7. oktober 1999