Seminar Upravljanje z vsem Svetom – spremenjena lokacija: Inštitut za varilstvo, Ptujska 19, Ljubljana